Les subvencions de l’administració local en matèria d’esport a Catalunya

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Auré Calvet, Jesús
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd (c) J. Auré, 2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Els poders públics catalans, i molt en concret els ens locals, desenvolupen accions de foment de l’esport mitjançant subvencions per donar resposta a les necessitats socials i econòmiques de persones i entitats. Arran de l’entrada en vigor de la Llei general de subvencions de 2003, els ajuntaments van haver d’adaptar aquest tipus de col·laboracions als principis que inspiren la normativa i a les obligacions que s’hi estableixen. Les quanties destinades a les subvencions ocupen un pes important en els pressupostos municipals. De fet, aquesta és una tècnica d’intervenció administrativa molt estesa. És per això que aquesta investigació no només estudia el grau en què es compleixen alguns aspectes de la Llei que atorguen transparència i objectivitat al procés de concessió, sinó que també avalua els criteris d’atorgament més utilitzats i els sistemes de valoració més comuns entre els ajuntaments. La mostra inclou 56 bases d’atorgament de subvencions, publicades durant l’exercici 2011 i procedents de municipis de les quatre províncies de Catalunya. Per últim, també s’analitza el grau de correspondència entre aquests criteris i la normativa catalana en matèria d’esport.
Citation
Journal or Serie
Apunts. Educació Física i Esports, 2015, vol. 120, p. 58-66