La responsabilitat civil en les activitatsen el medi natural a la comunitat autònoma de Catalunya. Mesures de prevenció

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Inglés Yuba, Eduard
Seguí Urbaneja, Jordi
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd (c) Eduard Inglés Yuba et al., 2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La utilització del medi natural com a àrea esportiva ha fet proliferar els cada vegada més coneguts “esports d’aventura, de risc o en el medi natural”, i això comporta i provoca l’augment del nombre d’accidents i, en conseqüència, les denúncies en relació amb la responsabilitat civil respecte d’això. Què és i quan neix la responsabilitat civil?, quins són els seus límits jurídics? i de quina manera afecten els agents que intervenen en les activitats en el medi natural –organitzadors, monitors i practicants–? El present article analitza l’ordenament jurídic, regulació de: a) l’activitat, b) la titulació necessària per exercir i c) la responsabilitat exigible als agents participants. Finalment, recull propostes d’actuació, per a l’organitzador i el monitor professional, amb l’objectiu d’adequar les seves actuacions al marc normatiu que regula la responsabilitat civil.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie
Apunts. Educació Física i Esports, 2012, vol. 109, p. 89-97