Show simple item record

dc.contributorMolina Ureste, Ester
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorVanrell Garau, Miguel
dc.date.accessioned2018-10-26T15:18:15Z
dc.date.available2018-10-26T15:18:15Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64990
dc.description.abstractL’objectiu d’aquest treball ha estat caracteritzar i avaluar l’efecte que ha tingut el pas de cubícul a llit fred a una explotació lletera de l’illa de Menorca. S’ha fet una recopilació de bibliografia relacionada amb el tema i amb els resultats obtinguts, s’ha fet una comparació amb aquesta veient si coincideix o no, i en quina mesura. Hi ha hagut una recopilació de les dades de diferents indicadors de la granja entre el 2013 i el 2017, ambdós inclosos, i amb aquestes, s’ha fet un tractament estadístic i s’han elaborat gràfiques d’evolució temporal. En termes productius la granja ha millorat amb el canvi, destacant l’augment de litres per vaca, la disminució del RCS al tanc o la previsió a 305 dies. En reproducció, tot i que es veu una certa tendència a la millora d’indicadors com la fertilitat mensual, la fertilitat a primera IA o la detecció de zels, els indicadors més significatius com són l’interval part – inseminació fecundant, els dies en llet o els serveis per concepció, han empitjorat. L’estat sanitari del ramat ha millorat notablement, i això es veu en un menor nombre de malalties entre les que destaquen les mamitis i les coixeres, a més d’un menor nombre d’eliminacions tant per aquests, com per altres motius. S’ha formulat un qüestionari de satisfacció amb el llit fred al gerent de la granja, i d’aquest s’ha pogut extreure que, tot i que faria alguna millora, en general està bastant content de la implantació d’aquest sistema.ca_ES
dc.description.abstractThe objective of this study has been to characterize and evaluate the effect that the change from freestall barn to a compost barn has had on a dairy farm on the island of Minorca. A compilation of bibliography related to the subject has been compiled and with the obtained results, a comparison has been made with this one, whether it matches or not, and what extent. There has been a compilation of data from different indicators of the farm between 2013 and 2017, both included, and a statistical treatment has been done and graphs of temporary evolution have been produced. In productive terms, the farm has improved with the change, highlighting the increase in milk yield, the decrease of bulk-tank SCC or the 305-day forecast. In reproduction, although there is a certain tendency to improve indicators such as monthly fertility, fertility at the first AI or detection of heats, the most significant indicators such as the days from part to fertilizing insemination, days in milk or services by conception, have worsened. The health status of the herd has improved markedly, and this is seen in a small number of diseases, among which the mastitis and lameness stand out, as well as smaller number of eliminations for both these and for other reasons. A satisfaction questionnaire with the compost ban has been formulated at the manager of the farm, and from this it has been possible to extract that, although it would do some improvement, in general he is quite satisfied with the implantation of this system.ca_ES
dc.format.extent89 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcoixeresca_ES
dc.subjectllit compostableca_ES
dc.subjectllit fredca_ES
dc.subjectmamitisca_ES
dc.subjectramatca_ES
dc.subjectRCSca_ES
dc.subjectreproduccióca_ES
dc.subjectvaquesca_ES
dc.subject.otherExplotacions agrícolesca_ES
dc.subject.otherProducció lleteraca_ES
dc.subject.otherBestiar lleter--Cria i desenvolupamentca_ES
dc.subject.otherVaques--Cria i desenvolupamentca_ES
dc.titleAvaluació d’un canvi d’allotjaments a una explotació de vaquí de llet a Alaior (Menorca)ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd