Pedagogía de las conductas motrices: asociación ejercicio y bienestar

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06-08
Authors
Izquierdo Penacho, Toni
Other authors
Ticó Camí, JordiTicó Camí, Jordi - ORCID ID
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Lleida
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Un jugador de pàdel, quan realitza un remat, no solament contrau els seus músculs i mobilitza les seves articulacions, sinó que també utilitza el seu caràcter, la seva identitat i en definitiva la seva forma de ser, d’aquesta forma el comportament motor observable i el significat que ha tingut per al executant representen la conducta motriu. Per educar-la, els professionals de l'activitat física, hem de centrar l'acció educativa en la persona. A través d'aquest treball es pretén explorar la pedagogia de les conductes motrius utilitzada a la sala de l'associació Ejercicio y Bienestar de Barbastre, on es realitza exercici físic de caràcter sostenible de tipus introjectiu, es a dir, on cada alumne realitza les activitats posant el focus al seu propi cos. També es pretén aportar eines per facilitar la interpretació de les conductes motrius dels practicants per part del tècnic responsable i millorar la seva intervenció. Aquest estudi s'ha realitzat mitjançant un diari de camp on es registraven les sessions, compreses entre el 29 de novembre de 2017 i el 21 de març de 2018, tenint en compte la meva observació i també plantejant una discussió en grup per obtenir informació de les experiències viscudes per els docents de l'associació. Mitjançant l'anàlisi del diari de camp s'han extret diverses temàtiques per preparar la discussió entre docents, obtenint alguns dels aspectes rellevants sobre la pedagogia de les conductes motrius utilitzada a les sessions. Una de les principals conclusions és que el docent ha d'observar pacientment a cada alumne de forma holística, per interpretar la seva conducta motriu, aprenent cada dia d'ell per adquirir experiència i tenir més clars els indicis que l'informin sobre les seves adaptacions a la situació motriu proposada, intervenint posteriorment de forma òptima i procurant que cada practicant, en el seu procés introjectiu, pugui escoltar el seu cos tenint com a base la respiració conscient, per explorar i augmentar el coneixement de la seva motricitat. Enfront de la importància de l'optimització de les conductes motrius introjectives en tots els àmbits de l'activitat física, seria interessant realitzar noves investigacions en relació als diferents àmbits per aportar eines als professionals que afavoreixin tant la interpretació, com la intervenció per guiar cadascun dels seus practicants.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie