Show simple item record

dc.contributorSerna Bardavío, Jorge
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Lleida
dc.contributor.authorLeyva López, Lluís Alexandre
dc.date.accessioned2018-09-25T12:03:26Z
dc.date.available2018-09-25T12:03:26Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64770
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest treball consisteix en l'optimització de l'instrument SOBIB a través de la fiabilitat i validesa per observar els bloquejos indirectes a la Copa del Rei 2016. Per a això primer vam observar un partit de la Copa del Rei 2016 i prendre notes a través del Linx d'aquest instrument, per extreure dades de fiabilitat a través de la TG. Per a la validesa de l'instrument utilitzem un grup d'entrenadors de primer nivell i els vam preguntar per la congruència, la claredat i tendinositat. Un cop realitzat aquest procés vam poder comprovar que l'instrument és fiable i vàlid per analitzar els bloquejos indirectes a la Copa del Rei 2016. També podreu veure dades de freqüències i interrelacions de tots els partits de la Copa del Rei 2016 on es podran extreure petites conclusions .ca_ES
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo consiste en la optimización del instrumento SOBIB a través de la fiabilidad y validez para observar los bloqueos indirectos en la Copa del Rey 2016. Para ello primero tuvimos que observar un partido de la Copa del Rey 2016 y tomar notes a través del Lince de este instrumento, para extraer datos de fiabilidad a través de la TG. Para la validez del instrumento utilizamos un grupo de entrenadores de primer nivel y les preguntamos por la congruencia, la claridad y tendinosidad. Una vez realizado este proceso pudimos comprobar que el instrumento es fiable y valido para analizar los bloqueos indirectos en la Copa del Rey 2016. También podréis ver datos de frecuencias e interrelaciones de todos los partidos de la Copa del Rey 2016 donde se podrán extraer pequeñas conclusiones.ca_ES
dc.description.abstractThe objective of this work is to optimize the SOBIB instrument through reliability and validity to observe the indirect blocks in the Copa del Rey 2016. For this we first had to watch a match of the 2016 Copa del Rey and take notes through of the Lynx of this instrument, to extract reliability data through the TG. For the validity of the instrument we use a group of first level trainers and we ask them about congruence, clarity and tendoniness. Once this process was done we could verify that the instrument is reliable and valid to analyze the indirect blocks in the Copa del Rey 2016. You can also see data on frequencies and interrelations of all the matches of the Copa del Rey 2016 where you can draw small conclusions.ca_ES
dc.format.extent70 p.ca_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectInstrumentca_ES
dc.subjectFiabilitatca_ES
dc.subjectValidesaca_ES
dc.subjectBloqueig indirecteca_ES
dc.subjectInstrumentoca_ES
dc.subjectFiabilidadca_ES
dc.subjectValidezca_ES
dc.subjectBloqueo indirectoca_ES
dc.subjectInstrumentca_ES
dc.subjectReliabilityca_ES
dc.subjectValidityca_ES
dc.subjectIndirect blockca_ES
dc.subject.otherBasquetbol--Entrenamentca_ES
dc.subject.otherObservació (Mètode científic)ca_ES
dc.subject.otherBasquetbol--Presa de decisionsca_ES
dc.titleFiabilidad, validez y aplicación de un instrumento de observación para el análisis del bloqueo indirecto en la Copa del Rey del 2016ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd