Show simple item record

dc.contributorPrat Ambrós, Queralt
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Lleida
dc.contributor.authorGómez i Escudé, Marc
dc.date.accessioned2018-09-25T10:54:02Z
dc.date.available2018-09-25T10:54:02Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64766
dc.description.abstractEl present treball pretén analitzar i comparar les variables de la força dinàmica màxima, el pes a mobilitzar per tal que la velocitat d’execució sigui el més pròxim a 1 m/s, la velocitat d’execució amb aquestes càrregues i la pèrdua de velocitat entre la primera i l’última repetició emparant dues metodologies de preparació física empleades per al judo. Per a realitzar aquest estudi s’han agafat a sis subjectes provinents del Gimnàs Esport-7 Judo S.L. de les categories d’edat cadets i júnior i se’ls ha distribuït en dos grups als quals hi haurà un subjecte de categoria júnior i dos de categoria cadet respectivament. Un dels grups (grup experimental) realitzarà una rutina orientada a la millora de la velocitat d’execució amb càrregues submàximes durant un mes i mig, aquesta rutina serà basada en els propòsits que ens presenta González, Sánchez, Pareja i Rodríguez (2017) en el llibre “La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evaluación del entrenamiento de la fuerza”. L’altre grup (grup control) realitzarà, també durant un mes i mig, una rutina amb orientació hipertròfica, que és una de les metodologies més empleades pels judokes d’aquest gimnàs i del qual provinc. Pel que fa als resultats obtinguts són força semblants en ambdós grups, tot i que el grup experimental ha millorat lleugerament més en l’aspecte de la velocitat d’execució i les seves variables respecte del grup control que ha tendit més a millorar en la variable de la força màxima. Finalment concloem que la rutina orientada a la millora de la velocitat té més punts forts que la segona, tot i que la rutina amb orientació hipertròfica també pot donar resultats positius.
dc.description.abstractEl presente trabajo pretende analizar y comparar las variables de la fuerza dinámica máxima, el peso a movilizar para que la velocidad de ejecución sea lo más próxima a 1m/s, la velocidad de ejecución con estas cargas y la perdida de velocidad entre la primera y la última repetición utilizando dos metodologías de preparación física usadas para el judo. Para realizar este estudio se han seleccionado a seis sujetos, provenientes del Gimnasio Deporte-7 Judo S.L., de las categorías de edad cadetes y júnior y se los ha distribuido en dos grupos a los cuales habrá un sujeto de categoría júnior y dos de categoría cadete respectivamente. Uno de los grupos (grupo experimental) realizará una rutina orientada a la mejora de la velocidad de ejecución con cargas submáximas durante un mes y medio, esta rutina será basada en los propósitos que nos presenta González, Sánchez, Pareja y Rodríguez (2017) en el libro “La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evaluación del entrenamiento de la fuerza”. El otro grupo (grupo control) realizará, también durante un mes y medio, una rutina con orientación hipertrófica, que es una de las metodologías más empleadas por los judocas de este gimnasio y del cual provengo. En cuanto a los resultados obtenidos vemos que en ambos grupos son muy similares, aunque el grupo experimental ha mejorado ligeramente más en el aspecto de la velocidad de ejecución y sus variables respecto del grupo control, que ha tenido más tendencia a mejorar en la variable de la fuerza máxima. Finalmente, concluimos que la rutina orientada a la mejora de la velocidad tiene más puntos fuertes que la rutina hipertrófica, aun así, la rutina con orientación hipertrófica también puede dar resultados positivos.
dc.description.abstractThis work tries to analyse and compare two different methodologies of physical training used to improvement in Judo. I’ve used six subjects from Gimnàs Esport-7 Judo S.L. between the categories Cadet and Junior and I’ve distributed them in two groups, which one contains a subject from Junior category and two subject from Cadet category. One group (experimental group) will use a methodology to improve speed movement with medium weight during a month and a half, based in González, Sánchez, Pareja & Rodríguez (2017). The other group (control group) will use another methodology (during a month and a half too) which is basically a hypertrophic training used by many judokas in that gym. Below we see that the results obtained are very similar in both groups; The experimental group has improved slightly more in the appearance of the speed of execution and its variables with respect to the control group, while the control group has had more tendency of improvement in the variable of the maximum force. Finally, we conclude that the methodology which main objective is improving the speed movement with medium weight has more benefits than the other methodology.
dc.format.extent48 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectHipertròfiaca_ES
dc.subjectJudoca_ES
dc.subjectPèrdua de velocitatca_ES
dc.subjectVelocitat d'execucióca_ES
dc.subjectHipertrofia
dc.subjectJudo
dc.subjectPérdida de velocidad
dc.subjectVelocidad de ejecución
dc.subjectHypertrophic
dc.subjectLoss of speed
dc.subjectMaximun force
dc.subjectSpeed of execution
dc.subject.otherHipertròfiaca_ES
dc.subject.otherJudo -- Entrenamentca_ES
dc.subject.otherCondició físicaca_ES
dc.titleEstudi comparatiu de dues metodologies de preparació física per al judoca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd