La Inmunidad Olímpica La violación de derechos de los deportistas y la propuesta para la creación de un mecanismo jurídico de protección

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05-31
Authors
Suárez González, Orfeo
Other authors
Camps i Povill, Andreu
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Immunitat Olímpica és el nom donat al mecanisme de protecció dels drets dels esportistes que proposa aquesta tesi doctoral, sustentat jurídicament tant pels Principis Fonamentals de l'Olimpisme, especialment els supòsits de “no discriminació” recollits en la Carta Olímpica i en els estatuts de les federacions internacionals, com pels instruments del Dret Internacional que conformen la Carta Internacional dels Drets Humans. El treball demostra mitjançant l’exposició de casos com aquests drets han estat i són vulnerats, amb respostes desiguals per part de les organitzacions esportives i disparitat jurídica entre la justícia ordinària i l'esportiva. La solució precisa d'una major harmonització i interactuació del Dret Privat i el Dret Públic, i de la voluntat de l'esport i la política.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections