Show simple item record

dc.contributorSelfa Sastre, Moisés
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Didàctiques Específiques
dc.creatorCapdevila Torrent, Maria Antonia
dc.date.accessioned2018-07-11T07:12:01Z
dc.date.available2018-07-11T07:12:01Z
dc.date.issued2018-04-04
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/586252
dc.descriptionAquesta Tesi Doctoral estudia científicament tres aspectes de quatre escoles públiques catalanes que no estan convenientment adreçats en el Currículum Escolar: el talent i la seva relació amb la identitat social, la diversitat lingüística i la cultural. La investigació consisteix en l’anàlisi de textos descriptius de 178 estudiants de 5è i 6è d’Educació Primària per tal d´observar la seva resolució escrita a partir d´una estructura prèviament donada, consistent a visionar tres danses de diferents cultures, comparar-les, contrastar-les utilitzant un mapa conceptual i elaborar un text de quatre paràgrafs. El mètode utilitzat ha estat analitzar estructuralment aquests textos elaborats per aquests estudiants de Cicle Superior de quatre escoles públiques de la ciutat de Lleida, dues de les quals havien implementat programes que incideixen en la diversitat i la inclusió. Aquesta anàlisi ens permet, a més a més, comparar els textos dels estudiants marroquins, població en la qual incideix aquest estudi, i la resta de la població. Tot aquest context d’anàlisi el considerem en relació a la nostra experiència docent als EEUU, sobretot el que té a veure amb el talent. Com a conclusions destacades d’aquesta recerca científica, assenyalem, en primer lloc, que és fonamental l´ús d’estratègies que tinguin en compte la identitat i la diversitat del nostre alumnat per treballar qualsevol habilitat escolar, i en especial la llengua escrita. En segon lloc, pel que fa al tractament del talent en estudiants en etapa escolar obligatòria, definim propostes diferents per l’acceleració de l’educació d’aquesta població escolar.
dc.descriptionEsta Tesis Doctoral estudia científicamente tres aspectos de cuatro escuelas públicas catalanas que no están convenientemente reflejados en el Currículum Escolar: el talento y su relación con la identidad social, la diversidad lingüística y la cultural. La investigación consiste en el análisis de textos descriptivos de 178 estudiantes de 5è y 6è de Educación Primaria con la finalidad de observar su resolución escrita a partir de una estructura previamente dada, consistente en visionar tres danzas de diferentes culturas, compararlas, contrastarlas utilizando un mapa conceptual y elaborar un texto de cuatro párrafos. El método utilizado ha sido analizar estructuralmente estos textos elaborados por estos estudiantes de Ciclo Superior de cuatro escuelas públicas de la ciudad de Lleida, dos de las cuales habían implementado programas que inciden en la diversidad y la inclusión. Este análisis nos permite, además, comparar los textos de los estudiantes marroquíes, población en la cual incide este estudio, y el resto de la población. Todo este contexto de análisis lo consideramos en relación a nuestra experiencia docente en los EEUU, sobre todo el que tiene que ver con el talento. Como conclusiones destacadas de esta investigación científica, señalamos, en primer lugar, que es fundamental el uso de estrategias que tengan en cuenta la identidad y la diversidad de nuestro alumnado para trabajar cualquier habilidad escolar, y en especial la lengua escrita. En segundo lugar, en cuanto al tratamiento del talento en estudiantes en etapa escolar obligatoria, definimos propuestas diferentes para la aceleración de la educación de esta población escolar.
dc.descriptionThe study reviews three aspects of our public Catalan schools that may not be properly addressed in the Educational Framework: talent and its relationship with social identity, and linguistic and cultural diversity. The investigation analyses 178 written descriptive samples of students in grades 5th and 6th in order to observe the outcome from a structure previously given. The structure includes watching three dances, to compare and to contrast them using a map mind and to write a four paragraph sample. The method used was to analyze the structure of these samples written by students from four Lleida´s public schools, two of the schools have had implemented programs targeting diversity and inclusion. Another comparison is between the Moroccan students and the others. The study is related to our teaching experience in the USA, mainly about the GATE education. As important conclusions in the research, we would like to highlight the promotion of strategies showing the identity and diversity of our students. These strategies are essential to teach and specially to teach written language. In order to address the Gifted Education in Primary Education, we suggest something else than acceleration.
dc.formatapplication/pdf
dc.format221 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectTalent
dc.subjectDiversitat
dc.subjectAcceleració
dc.subjectTalento
dc.subjectDiversidad
dc.subjectAceleración
dc.subjectTalent
dc.subjectDiversity
dc.subjectAcceleration
dc.subjectDidàctica de la Llengua i la Literatura
dc.subject37
dc.titleLlengua, diversitat i talent: un estudi de cas a quatre escoles de Lleida
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record