La responsabilitat jurídica de l'actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06-08T08:29:44Z , 2018-06-08T08:29:44Z , 2017-07-11
Authors
Pol i Vilagrasa, Núria
Other authors
npol@inefc.es
false
Camps i Povill, Andreu
false
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La professionalització de l'esport i, en conseqüència, de totes les activitats que es desenvolupen dins d'aquest àmbit, ens ha fet qüestionar la responsabilitat que s'ha de derivar d'una errada arbitral en l'aplicació de les regles de cada modalitat esportiva en el marc d'una competició oficial. Una decisió arbitral que no s'ajusti a les regles del joc, a part del perjudici esportiu pot suposar un greu perjudici econòmic, i aquest ha d'ésser reparat. Aquesta responsabilitat serà valorada en l'àmbit civil i en l'administratiu. En el primer, l'exigència de responsabilitat es basa en el principi general del Dret alterum non laedere, la vulneració del qual duu implícita l'obligació de reparació del dany causat. La responsabilitat administrativa es planteja com a conseqüència de la publicació de la potestat disciplinària esportiva, atribuïda clarament com a funció pública a les federacions esportives i, de forma més ambigua, als àrbitres i jutges esportius.
Related resource
Citation
URI
DOI
Journal or Serie
Collections