Meta-Heuristics for Scheduling in Cluster Federated Environments

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-01-15
Authors
Gabaldon Ponsa, EloiGabaldon Ponsa, Eloi - ORCID ID
Other authors
Lérida Monsó, Josep LluísLérida Monsó, Josep Lluís - ORCID ID
Guirado Fernández, FernandoGuirado Fernández, Fernando - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Avui en dia, moltes organitzacions, empreses o universitats han anat acumulant, durant anys, un gran nombre de recursos computacionals agrupats en clústers. Els Entorns Clúster Federats sorgeixen com una nova arquitectura amb l’objectiu d’unir tots aquests recursos, augmentant la capacitat de còmput global de l’organització sense haver de fer una gran inversió econòmica. No obstant això, l’elevat nombre de màquines i recursos computacionals, comporten un gran consum energètic. A causa de les connotacions econòmiques i sostenibles que això implica, recentment s’ha obert una nova línia d’investigació que s’ha centrat a reduir el consum d’energia i maximitzar el rendiment de les aplicacions i la utilització dels recursos computacionals . La planificació en aquests entorns, responsable d’assignar les aplicacions als recursos del sistema, ofereix la possibilitat d’obtenir grans millores, ja que gestionar correctament els recursos pot tenir un gran impacte en el rendiment del sistema i en l’eficiència energètica. Tanmateix, aquest procés és molt complex, ja que pertany al grup de problemes NP. Aquesta tesi estudia el problema de la planificació de grans workloads extrets de diverses traces reals. Les tècniques proposades consideren l’heterogeneïtat dels recursos del sistema, així com també la capacitat d’aplicar la co-assignació per aprofitar els recursos sobrants de cada clúster. Les propostes utilitzaran tàctiques sofisticades multi-criteri, basades en Algoritmes Genètics i Particle Swarm Optimization centrades en la reducció tant del temps d’execució dels treballs com del consum energètic del sistema. Els resultats mostren l’efectivitat dels mètodes proposats, proporcionant solucions que milloren el rendiment respecte a altres tècniques presents en la literatura. Obrint una nova i interessant línia d’investigació en el camp de la planificació en entorns altament distribuïts i heterogenis.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections