Show simple item record

dc.contributorGuitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa
dc.contributorTrujillano Cabello, Javier
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorValls Matarín, Josefa
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:29Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:29Z
dc.date.issued2017-07-11
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/454818
dc.descriptionEn general la infermera no sol involucrar-se en la informació a la família en les unitat de cures intensives (UCI) Objectius: Valorar la satisfacció deis familiars de pacients ingressats a UCI amb la informació infermera i conèixer la percepció del professional. Mètode: Estudi multicèntric en quatre UCIs catalanes,amb un qüestionari "ad doc" familiar i professional. Resultats: Es van recollir un total de 327 qüestionaris familiars i 134 professionals. En la informació de l'entorn, evolució i demanda d'informació el familiar es mostra mes satisfet que el professional. El risc de baixa satisfacció familiar és tenir un familiar ingressat sense: sedació (OR=2,8; IC95%:l,5-5,3) p=0,001, ventilació mecànica (OR= 2,7; IC95%:1,5-5,1) p=0,002, subjeccions (OR=2,0;IC95%: 1,1-3,9) p=0,033 i amb <6 dies d'estada(OR: 3,5;IC95%=1,6-7,5) p=0,001. A nivell professional:treballar en un hospital amb alta densitat de població (OR= 5,2; IC95%: 1,6-16,4) p=0,005. Conclusions:La percepció familiar i visió del professional sobre la satisfacció amb la informació infermera és alta,encara que hi ha marge de millora.
dc.descriptionEn general la enfermera no suele involucrarse en la información a la familia en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Objetivos: Valorar la satisfacción de los familiares de pacientes ingresados en UCI con la información enfermera y conocer la percepción del profesional. Método: Estudio multicéntrico en cuatro UCIs catalanas con un cuestionario "ad doc" familiar y profesional. Resultados: Se recogieron un total de 327 cuestionarios familiares y 134 profesionales. En la información del entorno, evolución y demanda de información, el familiar se mostró más satisfecho que el profesional. El riesgo de baja satisfacción familiar es tener un familiar ingresado sin: sedación (OR=2,8; IC95%:l,5-5,3) p=0,001, ventilación mecánica (OR= 2,7; IC95%:1,5-5,1) p=0,002, sujeciones (OR=2,0;IC95%: 1,1-3,9) p=0,033 i con <6 días de estancia(OR: 3,5;IC95%=l,6-7,5) p=0,001. A nivel profesional: trabajar en un hospital con alta densidad de población (OR= 5,2; IC95%: 1,6-16,4) p=0,005. Conclusiones: La percepción familiar i visión del profesional sobre la satisfacción con la información enfermera es alta, aunque hay margen para la mejora.
dc.descriptionIn general, the nurse is not usually involved in family information in intensive care units (ICU). Objectives: To assess the satisfaction of the relatives of patients admitted to the ICU with the nurse information and to know the professional's perception. Method: A multicenter study in four Catalán ICUs with a family and professional "ad doc" questionnaire. Results: A total of 327 family questionnaires and 134 professionals were collected. In information about the environment, evolution and demand for information, the relative was more satisfied than the professional. The risk of low family satisfaction is to have a family member hospitalized without: sedation (OR = 2.8, 95% CI: 1.5-5.3) p = 0.001, mechanical ventilation (OR = 2.7, 95% CI1,5-5,1) p=0.002, physical restraints (OR = 2.0,95% CI: 1.1-3.9) p = 0.033 and with <6 days of stay (OR: 3.5, 95% CI = 1.6-7.5) p = 0.001. At the professional level: working in a hospital with high population density (OR = 5.2, 95% CI: 1.6-16.4) p = 0.005. Conclusions: The perception of the family and the professional's view on satisfaction with the nurse information is high, although there is room for improvement.
dc.formatapplication/pdf
dc.format316 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectFamilia
dc.subjectSatisfacció personal
dc.subjectAtenció d'infermeria
dc.subjectEnquestes i Qüestionaris
dc.subjectCures Crítiques
dc.subjectFamilia
dc.subjectSatisfacción personal
dc.subjectAtención de Enfermería
dc.subjectEncuestas y Cuestionarios
dc.subjectCuidados Críticos
dc.subjectFamily
dc.subjectPersonal Satisfaction
dc.subjectNursing Care
dc.subjectSurveys and Questionnaires
dc.subjectCritical Care
dc.subjectInfermeria
dc.subject614
dc.titleSatisfacció familiar dels pacients ingressats en una unitat de cures intensives amb la informació infermera i visió infermera
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record