Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06-22
Authors
Prat Ambrós, Queralt
Other authors
Lavega i Burgués, PereLavega i Burgués, Pere - ORCID ID
Camerino Foguet, OleguerCamerino Foguet, Oleguer - ORCID ID
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La implantació del model pedagògic col·laboratiu en educació física (EF) genera en l'alumnat actituds de benestar emocional i de responsabilitat personal i social. El treball en equip i l'apoderament de l'alumnat són dos pilars fonamentals d'aquest model pedagògic. A més la EF no pot quedar al marge de l'educació de competències digitals, de manera que la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) pot ser de gran ajuda. L'objectiu d'aquesta recerca va consistir a analitzar el resultat d'una intervenció pedagògica col·laborativa, mitjançant les TIC, en EF per identificar l'adquisició de les competències del treball en equip (dimensions identitat, comunicació, execució i regulació de l'alumnat del model RUTE) i l'experiència emocional suscitada. L'estudi es va realitzar amb 18 estudiants (10 alumnes i 8 alumnes) de quart curs d'educació secundària d'un centre de Lleida durant un curs acadèmic. El disseny va correspondre a un estudi de casos de naturalesa qualitativa, en el qual es van recollir dades en diferents moments al llarg de la intervenció i mitjançant diferents instruments: xarxa social facebook, rúbriques, qüestionaris, diari de la investigadora i entrevistes. Posteriorment es va realitzar una anàlisi de contingut de les dades referides al treball en equip i a la vivència emocional, mitjançant el programari Atlas Ti v.7. Es van obtenir 1024 comentaris referents al treball en equip i 404 narracions concernents a la vivència emocional de l'alumnat. Es van observar diferents resultats sobre les quatre dimensions del treball en equip: la identitat va afavorir la millora de la interdependència positiva; la comunicació va estimular les habilitats comunicatives (orals i escrites) en fer ús de les TIC, al mateix temps es va afavorir la regulació d'alguns conflictes entre els participants; i l'execució va activar la autovaloració del procés d'aprenentatge de l'assoliment de l'objectiu. L'estudi també va confirmar que la presa de consciència emocional va comportar benestar en les diferents fases del treball col·laboratiu.
Citation
URI
DOI
Journal or Serie
Collections