Efectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica en atenció primària

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-07-03
Authors
Rubí Carnacea, FrancescRubí Carnacea, Francesc - ORCID ID
Other authors
Soler González, JorgeSoler González, Jorge - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Infermeria
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
CONTEXTUALITZACIÓ. El dolor lumbar és un dels més prevalents en els països occidentals. Entre el 80-85% dels casos són inespecífics i d'aquests cronifiquen d'un 4-7%. OBJECTIUS. Determinar l'efectivitat d'un programa d'exercicis de reeducació fisioterapèutica mitjançant la pre-activació del transvers abdominal en pacients procedents d'Atenció Primària amb lumbàlgia inespecífica crònica. MÈTODE. ECA amb 35 pacients, 16 en el grup Intervenció van seguir un programa d'exercicis d'estabilització i 19 en el grup Control van seguir tractament convencional. RESULTATS. El grup Intervenció va millorar significativament pel que fa a la intensitat del dolor, la discapacitat i la capacitat d'activació del Transvers abdominal. El grup Control no va mostrar cap diferència significativa. El grup Intervenció va mostrar millores significatives per a les mateixes variables respecte al grup Control. CONCLUSIONS. La implementació d'un programa d'exercicis de pre-activació del Transvers abdominal és més efectiva que el tractament convencional en les variables avaluades en pacients adults amb lumbàlgia inespecífica crònica.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections