Show simple item record

dc.contributorViñas Salas, Joan
dc.contributorEsquerda i Aresté, Montse
dc.contributorNabal Vicuña, Maria
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Cirurgia
dc.creatorAgustí Farreny, Anna Maria
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:14Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:14Z
dc.date.issued2016-01-22
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/386408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64316
dc.descriptionEls estudiants de Medicina són joves que, des que entren a la facultat, treballen enmig de la pèrdua i provenen d’una societat que no té cultura de mort i l’amaga. Entenem que això pot representar un xoc important en la seva realització personal en construcció i en la seva capacitació professional dedicada a tenir cura de l’altre i a ajudar-lo, si s’escau, a ben morir. La finalitat del nostre estudi és detectar, descriure i analitzar com els estudiants de la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida afronten la seva pròpia mort, la mort de l’altre, el seu propi procés de morir i el procés de morir de l’altre. Metodologia: S’ha realitzat un estudi consistent en enquestar alumnes de Medicina en l’interval dels cursos acadèmics compresos entre 1998 i 2014. La mostra ha estat de 676 estudiants dels cursos 1r, 3r, 4t i 6è. Els instruments utilitzat per a la recollida de dades han estat un qüestionari sociopsicobiogràfic, l’escala Revisada Collett-Lester de Por a la Mort i Por al Procés de Morir, una escala d’afrontament a la mort i una escala de competències percebudes. El dossier elaborat costava al voltant de 70 minuts en ésser completat. Resultats: L’anàlisi de les variables enquestades indica que l’ansietat dels estudiants de Medicina enfront la mort i el procés de morir té correlacions fortes amb el gènere, l’edat, les experiències vitals i la seva psicobiografia, presentant, en diversos casos, diferències estadísticament significatives. També s’han trobat diferències significatives entre la Por a la Mort i la Por a Morir dels estudiants de Medicina entre els alumnes dels dos Plans d’Estudis que abasta la mostra (pre i post Bolonya). Els alumnes que pertanyen al Pla Bolonya, respecte al pla d’estudis anterior, presenten menys Por a la Mort i al Procés de Morir.
dc.descriptionLos estudiantes de Medicina son jóvenes que, desde que entran a la facultad, trabajan en medio de la pérdida y provienen de una sociedad que no tiene cultura de muerte y la esconde. Entendemos que esto puede representar un choque importante en su realización personal en construcción y en su capacitación profesional dedicada a cuidar del otro y a ayudarle, en su caso, a bien morir. La finalidad de nuestro estudio es detectar, describir y analizar cómo los estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad de Lleida afrontan su propia muerte, la muerte del otro, su propio proceso de morir y el proceso de morir del otro. Metodología: Se ha realizado un estudio consistente en encuestar alumnos de Medicina en el intervalo de los cursos académicos comprendidos entre 1998 y 2014. La muestra fue de 676 estudiantes de los cursos 1º, 3º, 4º y 6º. Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sido un cuestionario sociopsicobiogrà- fico, la escala Revisada Collett-Lester de Miedo a la Muerte y Miedo al Proceso de Morir, una escala de enfrentamiento a la muerte y una escala de competencias percibidas. El dossier elaborado costaba alrededor de 70 minutos en ser completado. Resultados: El análisis de las variables encuestadas indica que la ansiedad de los estudiantes de Medicina frente la muerte y el proceso de morir tiene correlaciones fuertes con el género, la edad, las experiencias vitales y su psicobiografía, presentando, en varios casos, diferencias estadísticamente significativas. También se han encontrado diferencias significativas entre el Miedo a la Muerte y el Miedo a Morir de los estudiantes de Medicina entre los alumnos de los dos Planes de Estudios que abarca la muestra (pre y post Boloña). Los alumnos que pertenecen al Plan Boloña, respecto al plan de estudios anterior, presentan menos Miedo a la Muerte y al Proceso de Morir.
dc.descriptionMedical students are young people who, since entering the faculty, they working among loss and come from a society that has no culture of death and even hides it. We understand that this may represent a major shock in their personal fulfilment under construction and their professional training dedicated to caring for others and help, if necessary, in the end of life care. The purpose of our study is to identify, describe and analyse how the students of the Faculty of Medicine of the University of Lleida face his own death, the death of others, his own dying process and the process of dying of others. Methodology: A study has been conducted consisting of surveying medical students in the range of academic years between 1998 and 2014. The sample included 676 students in grades 1st, 3rd, 4th and 6th. The instruments used for data collection are a sociopsychobiographical questionnaire, the Revised Collett-Lester Fear of Death and Dying Process Fear scale, a scale of confronting death and a scale of perceived competence. The dossier elaborated took 70 minutes to be fulfilled. Results: The analysis of the variables surveyed indicated that anxiety of medical students facing death and the dying process has strong correlations with gender, age, life experiences and psycho-biography, presenting, in several cases, statistically significant differences. We also found significant differences between the fear of death and the fear of dying of medical students following the two curricula included in the sample (pre and post Bologna process). Students belonging to Bologna curriculum, with respect to the previous curriculum, have less fear of death and the process of dying.
dc.formatapplication/pdf
dc.format373 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectMort
dc.subjectMorir
dc.subjectDol
dc.subjectEstudiants de medicina
dc.subjectAnsietat
dc.subjectPor
dc.subjectMuerte
dc.subjectDuelo
dc.subjectDeath
dc.subjectDying
dc.subjectGrief
dc.subjectPsicologia evolutiva i de la educació
dc.subject159.9
dc.titleAfrontament de la mort i del morir dels estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record