Show simple item record

dc.contributorPueyo, Miquel, 1957-
dc.contributorSistac i Vicén, Ramon
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Filologia Catalana i Comunicació
dc.creatorBeà Pons, Isaac
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:14Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:14Z
dc.date.issued2016-02-05
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/385741
dc.descriptionL'objectiu d'aquesta tesi és el de realitzar una descripció lingüística detallada dels parlars que conformen el Pallars Sobirà i la Vall Fosca des del punt de vista de la geolingüística. Les característiques pròpies de la comarca, amb una última població autòctona i endogàmica molt envellida, han descartat el mètode sociolingüístic d'anàlisi; de manera que aquesta tesi deixa constància del parlar tradicional d'aquestes comarques abans de l'arribada de les darreres onades d'immigració i també dels actuals mitjans de comunicació en català estàndard. El treball es composa dels apartats que habitualment han delimitat l'anàlisi lingüístic: vocalisme tònic i àton, morfologia nominal i verbal i, finalment, un important apartat de lèxic que mostra la novetat d'haver-se obtingut sense l'ús de qüestionaris. Ja per acabar, exposem un concís apartat de mapes que donen una idea de l'estat de vacil·lació actual que presenta la zona estudiada, i de la dificultat d'establir isoglosses en unes comarques on intervenen diversos factors d'influència externs.
dc.descriptionEl objetivo de esta tesis es el de realizar una descripción lingüística detallada de las hablas que conforman el Pallars Sobirà y la Vall Fosca desde el punto de vista de la geolingüística. Las características propias de la comarca, con una última población autóctona y endogámica muy envejecida, han descartado el método sociolingüístico de análisis; por lo que esta tesis deja constancia del habla tradicional de estas comarcas antes de la llegada de las últimas oleadas de inmigración y también de los actuales medios de comunicación en catalán estándar. El trabajo se compone de los apartados que habitualmente han delimitado el análisis lingüístico: vocalismo tónico y átono, morfología nominal y verbal y, finalmente, un importante apartado de léxico que muestra la novedad de haberse obtenido sin el uso de cuestionarios. Ya para terminar, exponemos un escueto apartado de mapas que dan una idea del estado de vacilación actual que presenta la zona estudiada, y de la dificultad de establecer isoglosas en unas comarcas donde intervienen varios factores de influencia externos.
dc.descriptionThe goal of this doctoral dissertation is to carry out a detailed linguisticc description of the language varieties that constitute the Pallars Sobirà and Vall Fosca regions from a geolinguistic point of view. The specific features of this area, with a reduced ageing and endogamic autochtonous population, advise against adopting a sociolinguistic approach to the study; thus, this dissertation leaves a record of the traditional linguistic variety of these comarques before the arrival of the latest migratory waves, as well as of the current media outlets in which standard Catalan is used. The study is composed of the sections that have traditionally comprised the linguistic analysis of a language variety: tonic and atonic vowels, noun and verb morphology and, finally, an important lexical section that is innovative in that it has been obtained without the use of questionnaires. Finally, we provide a detailed maps section that gives us an idea of the current unstable state of the studied area, and the difficulties encountered in establishing isoglosses in territories influenced by several external factors.
dc.formatapplication/pdf
dc.format531 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectGeolingüística
dc.subjectDialectologia
dc.subjectVariació lingüística
dc.subjectPallarès
dc.subjectDialectología
dc.subjectVariación lingüística
dc.subjectPallarés
dc.subjectLanguage geography
dc.subjectDialectology
dc.subjectLinguistic variation
dc.subjectFilologia catalana
dc.subject81
dc.titleEl parlar del Pallars Sobirà i la Vall Fosca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record