Show simple item record

dc.contributorPorcel Pérez, José Manuel
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorHernández Ferrer, Paula Judit
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:13Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:13Z
dc.date.issued2016-02-10
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/385620
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64306
dc.descriptionBackground: The aim of this study was to summarize the evidence for the use of the FDG-PET in ruling in or out the malignant origin of a pleural effusion PE. Methods: A meta­ analysis was conducted of diagnostic accuracy studies published in the database from inception to June 2013, without language restrictions. Two investigators selected studies that had evaluated the performance of FDG-PET imaging in patients with PE, using pleural histopathology as the reference standard for malignancy. Subgroup analyses were conducted according to FDG-PET imaging interpretation, PET imaging equipment, and/or target population (lung cancer or mesothelioma). Study quality was assessed using QUADAS-2. We used a bivariate random­ effects model for the analysis and pooling of diagnostic performance measures across studies. Results:Fomieen non-high risk of bias studies, comprising 407 patients with malignant and 232 with benign pleural conditions, met the inclusion criteria. Semiquantitative PET imaging readings had a significantly lower sensitivity for diagnosing malignant PE than visual assessments (82% vs 91%; P=O.026). The pooled test characteristics of integrated PET-CT imaging systems using semiquantitative interpretations for identifying malignant effusions were: sensitivity, 81%; specificity, 74%; positive likelihood ratio (LR), 3.22; negative LR, 0.26; and AUC, 0.838. Resultant data were heterogeneous, and spectrum bias should be considered when appraising FDG-PET imaging operating characteristics.Conclusions:The moderate accuracy of PET-CT imaging using semiquantitative readings precludes its routine recommendation for discriminating malignant from benign PE.
dc.descriptionObjetivo:Resumir la evidencia bibliográfica que existe acerca del uso de la FDG-PET para diagnosticar o descartar la naturaleza maligna de un derrame pleural (DP).Métodos:Este estudio es un meta-análisis de aiiículos de eficacia diagnóstica extraídos de las bases de datos, desde su comienzo hasta junio de 2013, sin restricciones de lenguaje. Dos investigadores seleccionaron los estudios que evaluaban la FDG-PET en pacientes con DP, usando la histología como método de referencia para diagnosticar malignidad. Se llevaron a cabo una serie de análisis por subgrupos de acuerdo al método de interpretación de la imagen, al tipo de PET y/o a la población de estudio (cáncer de pulmón o mesotelioma). La calidad del meta-análisis se determinó mediante el QUADAS-2. Se usó un modelo bivariado de efectos aleatorios para el análisis y el cálculo de las medias ponderadas de eficacia diagnóstica de los estudios.Resultados:Catorce estudios que no poseían un alto riesgo de sesgo cumplieron los criterios de inclusión. Incluyeron a 407 pacientes con procesos pleurales malignos y 232 con benignidad pleural. La lectura semicuantitativa de la PET tuvo significativamente menor sensibilidad para el diagnóstico de DP maligno que la evaluación visual (82% vs 91%, p=0,026). Las características globales del sistema TC-PET integrado usando una interpretación visual para identificar den-ames malignos fueron: sensibilidad 81%, especificidad 74%, likelihood ratio (LR) positiva 3,22, LR negativa 0,26, y AUC 0,838. Los datos fueron heterogéneos y se debe considerar la existencia de un sesgo de espectro diagnóstico cuando se analizan las características operativas de la FDG-PET.Conclusiones:La precisión moderada de la TC-PET, con la interpretación semicuantitativa de las imágenes, hace que no se pueda recomendar de foima rutinaria para la diferenciación de los DPs malignos de los benignos.
dc.descriptionObjectiu:Resumir la evidencia bibliografica que existeix sobre l'ús de la FDG-PET per a diagnosticar o descaiiar la naturalesa maligna d'un vessament pleural (VP).Metodes:Aquest estudi és un meta-analisi d'aiiicles d'eficacia diagnostica extrets de les bases de dades des dels seus inicis fins al juny de 2013, i sense restriccions de llenguatge. Dos investigadors van seleccionar els estudis que avaluaven la FDG-PET en pacients amb VP, utilitzant la histología com a metode de referencia per a diagnosticar malignitat. Es van dur a terme un seguit d'analisis per subgrups d 'acord amb el metode d'interpretació de la imatge, el tipus de PET i/o la població d'estudi (cancer de pulmó o mesotelioma). La qualitat del meta-analisi es va determinar mitjan9ant el QUADAS-2. Es va utilitzar un model bivariable d'efectes aleatoris per a l'analisi i el calcul de les mitges ponderades d'eficacia diagnostica dels estudis. Resultats:Catorze estudis que no posse'ien un alt risc de biaix complien els criteris d'inclusió. Van incloure a 407 pacients amb processos pleurals malignes i 232 amb malalties pleurals benignes. La lectura semiquantitativa de la PET va tenir significativament menys sensibilitat per al diagnostic de vessaments malignes que l'avaluació visual (82 % vs 91%, p=0,026). Les característiques gfobals del sistema TC-PET integrat usant una interpretació visual per a identificar vessamynts malignes van ser: sensibilitat 81%, especificitat 74%, likekihood ratio (LR) positiva 3,22, LR negativa 0,26, i l'AUC 0,838. Les dades van ser heterogenies i s'ha de considerar !'existencia d'un biaix d'espectre diagnostic quan s'analitzen les característiques operatives de la FDG-PET.Conclusions:La precisió moerada de la TC-PET, amb la interpretació semiquantitativa de la imatge, suggereix que no es pot recomenar de forma rutinaria per a diferenciar els VPs malignes dels benignes.
dc.formatapplication/pdf
dc.format113 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectFDG-PET
dc.subjectVessament pleural
dc.subjectMeta-anàlisi
dc.subjectDerrame pleural
dc.subjectMeta-análisis
dc.subjectPleural effusion
dc.subjectMeta-analysis
dc.subjectMedicina
dc.subject616.2
dc.titlePrecisión diagnóstica de la FDG-PET para diferenciar derrames pleurales malignos de benignos: revisión sistemática y meta-análisis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record