Show simple item record

dc.contributorJové Monclús, Glòria
dc.contributorNavarro Sierra, José Luis
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorGómez Jové, Judit
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:03Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:03Z
dc.date.issued2015-12-18
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/365316
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64250
dc.descriptionLa finalitat d’aquesta tesi ha estat implementar el sistema d’anàlisi de la interacció a l’aula de Sánchez et al.(2010). Per fer-ho s’ha analitzat sessions de treball per projectes en agrupació internivell mentre es duia a terme el Projecte Àlber a l’escola Príncep de Viana de Lleida. Per realitzar-ho ens hem endinsat en el món de la investigació –acció del propi procés de recerca (recerca-acció) emmarcat en el paradigma interpretatiu amb una clara intenció sociocrítica. Els resultats d’aquesta investigació que han esdevingut dels anàlisis realitzats, s’observa una igualtat a nivell d’unitats com les ajudes i els cicles; ha estat necessari realitzar algunes modificacions a nivell d’episodis; però on realment s’ha copsat la necessitat d’establir una nova nomenclatura amb tota una fonamentació psicopedagògica al darrera ha estat en les activitats típiques d’aula: de context alfabetitzador, d’expressió, de lectura i de producció i retorn a la comunitat. Tot i així es continua mantenint l’essència de les tres dimensions que composen l’anàlisi de la interacció de Sánchez et al. (2010): Què, Qui i Com.
dc.descriptionLa finalidad de esta tesis ha sido implementar el sistema de análisis de la interacción en el aula de Sánchez et al.(2010). Para realizar-lo se ha analizado sesiones de trabajo por proyectos en agrupación internivel durante la realización del Proyecto Àlber en la escuela Príncep de Viana de Lleida. Para ello nos hemos adentrado en el mundo de la investigación –acción del propio proceso de investigación, enmarcado en el paradigma interpretativo con clara intención sociocrítica. En los resultados de esta investigación que han acontecido de los análisis realizados, se observa una igualdad a nivel de unidades como las ayudas y los ciclos; ha sido necesario realizar algunas modificaciones a nivel de episodios; pero donde realmente se ha visto la necesidad de establecer una nueva nomenclatura con toda una fundamentación psicopedagógica detrás ha sido en las actividades típicas de aula: de contexto alfabetizador, de expresión, de lectura y de producción y retorno a la comunidad. Aun así continua manteniendo la esencia de las tres dimensiones que componen el análisis de la interacción de Sánchez et al. (2010): Qué, Quién y Cómo.
dc.descriptionThe purpose of this thesis has been to introduce the analysis interaction system in the classroom of Sánchez et al. (2010). To proceed with this, inter-level project working sessions have been analysed while the “Àlber project” was realized in the “Príncep de Viana” school in Lleida. To carry out this task, we have gone in depth in the investigation world – action of the own researching process (research-action) defined in the interpretative paradigm with a clear socio-critical intention. In the results of this investigation obtained of the previous analysis, it can be observed equality at unit levels like the helps and the cycles; it has been necessary to make some modifications at chapter levels; but where this necessity of establish a new nomenclature with a very important psicopedagogical ground has really appeared is in the typical classroom activities, alphabetization context, expression, reading and production and community return. In spite of that, the essence of the three dimensions that compound the analysis interaction system of Sánchez et al. (2010) is still remaining: What, Who and How.
dc.formatapplication/pdf
dc.format345 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectAnàlisi interacció
dc.subjectTreball per projectes
dc.subjectPràctica educativa
dc.subjectDiversitat sociocultural
dc.subjectAnálisis de la interacción
dc.subjectTrabajo por proyectos
dc.subjectDiversidad sociocultural
dc.subjectAnalysis interaction
dc.subjectProject working
dc.subjectEducative practice
dc.subjectPsicologia evolutiva i de la educació
dc.subject37
dc.titleL'anàlisi de la interacció a l'aula, aplicat en un context de diversitat social i cultural, on es du a terme el Projecte Àlber
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record