Show simple item record

dc.contributorReverter Masià, Joaquín
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Didàctiques Específiques
dc.creatorPicó Benet, Daniel
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:02Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:02Z
dc.date.issued2015-03-18
dc.identifierL.1455-2015
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/316980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64238
dc.descriptionL'essència filosòfica i pràctica sobre l'educació motriu que es reflecteix i materialitza en aquesta tesi és fruit de la reflexió sobre els coneixements que des de 1985 hem après del mestre Francisco Seirul•lo Vargas. El problema d'estudi és el disseny de proves motrius per valorar prioritàriament les capacitats perceptives en individus de 6 a 12 anys. A partir d'un procés experimental d'avaluació, es van dissenyar un test motriu de percepció de l'esquema corporal, un test motriu de percepció espacial i un test motriu de percepció temporal que van ser administrats a nens/es esportistes de 6, 9 i 12 anys, i a nens/es esportistes d'elit de gimnàstica rítmica i artística de 10-12 anys, per comprovar el seu fonament científic. L'anàlisi estadística dels resultats demostra uns nivells satisfactoris de validesa, fiabilitat (objectivitat intra-jutge), objectivitat (objectivitat inter-jutge) i sensibilitat, en els tests motrius de percepció de l'esquema corporal, percepció espacial i percepció temporal. Es conclou que els tests motrius perceptius proposats posseeixen un fonament científic apropiat, així com unes característiques òptimes de factibilitat i viabilitat; que permeten la variació en cada test dels components motrius, espacials i temporals segons el desenvolupament motriu de cada individu i les seves motivacions i interessos; i que són aplicables de forma efectiva en els àmbits de la recerca de les capacitats motrius i, especialment, en els processos d'auto-avaluació motriu en l'educació física i la iniciació esportiva.
dc.descriptionLa esencia filosófica y práctica sobre la educación motriz que se refleja y materializa en esta tesis es fruto de la reflexión sobre los conocimientos que desde 1985 hemos aprendido del maestro Francisco Seirul•lo Vargas. El problema de estudio es el diseño de pruebas motrices para valorar prioritariamente las capacidades perceptivas en individuos de 6 a 12 años. A partir de un proceso experimental de evaluación, se diseñaron un test motriz de percepción del esquema corporal, un test motriz de percepción espacial y un test motriz de percepción temporal que fueron administrados a niñas/os deportistas de 6, 9 y 12 años, y a niñas/os deportistas de élite de gimnasia rítmica y artística de 10-12 años, para comprobar su fundamento científico. El análisis estadístico de los resultados demuestra unos niveles satisfactorios de validez, fiabilidad (objetividad intra-juez), objetividad (objetividad inter-juez) y sensibilidad, en los tests motrices de percepción del esquema corporal, de percepción espacial y de percepción temporal. Se concluye que los tests motrices perceptivos propuestos poseen un fundamento científico apropiado, así como unas características óptimas de factibilidad y viabilidad; que permiten la variación en cada test de los componentes motrices, espaciales y temporales según el desarrollo motriz de cada individuo y sus motivaciones e intereses; y que son aplicables de forma efectiva en los ámbitos de la investigación de las capacidades motrices y, especialmente, en los procesos de auto-evaluación motriz en la educación física y la iniciación deportiva.
dc.descriptionThe philosophical and practical essence on movement education which is reflected and embodied in this thesis is the result of the reflection about the knowledge that we have learned from the professor Francisco Seirul•lo Vargas since 1985. The aim of the study is the design of movement tests to assess primarily perceptual abilities in individuals aged 6 to 12. From an experimental evaluation process, a movement test of perception of body schema, a movement test of spatial perception and a movement test of temporal perception were designed and administered to girls and boys athletes aged 6, 9 and 12, and girls and boys elite athletes of rhythmic and artistic gymnastics aged 10 to 12, to verify its scientific basis. Statistical analysis of the results demonstrates satisfactory levels of validity, reliability (intra-judge objectivity), objectivity (inter-judge objectivity) and sensitivity in the movement tests of perception of body schema, spatial perception and temporal perception. It is concluded that perceptual movement tests have given a proper scientific foundation and optimal characteristics of feasibility and viability; allowing motor, spatial and temporal variations in each of the movement tests, based on the motor development of each individual and their motivations and interests; and to be applied effectively in the fields of research of motor skills, and especially in the processes of movement self-evaluation in physical education and sports initiation.
dc.formatapplication/pdf
dc.format216 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectTests Motrius
dc.subjectPercepció de l'Esquema Corporal
dc.subjectPercepció Espacial
dc.subjectTests Motrices
dc.subjectPercepción del Esquema Corporal
dc.subjectPercepción Espacial
dc.subjectMovement Tests
dc.subjectPerception of Body Schema
dc.subjectSpatial Perception
dc.subjectEducació física i esportiva
dc.subject373
dc.subject79
dc.titleDiseño de pruebas motrices perceptivas. Hacia la autoevaluación en educación física
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record