Show simple item record

dc.contributorFernández Martínez, José Juan
dc.contributorTrujillano Cabello, Javier
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Cirurgia
dc.creatorMas i Atance, Jaume
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:50Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:50Z
dc.date.issued2014-07-10
dc.identifierL.1238-2014
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/277257
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64137
dc.descriptionEl tractament estàndard de la fractura de maluc és la cirurgia precoç sota anestèsia raquídia . S'ha descrit un augment de les complicacions quan el tractament es posposa més enllà de les 48 hores, sigui quin sigui el motiu de la demora . El maneig dels pacients amb fractura de maluc que a més es troben en tractament amb antiagregants plaquetaris ha generat controvèrsia, perquè en limitar la possibilitat d'una anestèsia regional, es tendeix a demorar la intervenció per evitar el risc d'una anestèsia general . En aquest treball demostrem que el balanç entre el risc de demorar la intervenció fins corregir l' estat de antiagregació respecte al benefici d'un tractament quirúrgic precoç es decanta cap a aquesta segona opció, ja que no presenta major incidència ni gravetat de complicacions i obté menor mortalitat. Un altre resultat significatiu és la baixa concordança entre l'estat de antiagregació objectiu i l'esperat segons els antecedents farmacològics .
dc.descriptionEl tratamiento estándar de la fractura de cadera es la cirugía precoz bajo anestesia raquídea. Se ha descrito un aumento de complicaciones cuando el tratamiento se pospone más allá de las 48 horas, sea cual sea el motivo de la demora. El manejo de los pacientes con fractura de cadera que además se encuentran en tratamiento con antiagregantes plaquetarios ha generado controversia, porque al limitar la posibilidad de una anestesia regional, se tiende a demorar la intervención para evitar el riesgo de una anestesia general. En este trabajo demostramos que el balance entre el riesgo de demorar la intervención hasta corregir el estado de antiagregación respecto al beneficio de un tratamiento quirúrgico temprano se decanta hacia esta segunda opción, puesto que no presenta mayor incidencia ni gravedad de complicaciones y obtiene menor mortalidad. Otro resultado significativo es la baja concordancia entre el estado de antiagregación objetivo y el esperado según los antecedentes farmacológicos.
dc.descriptionThe standard treatment of a hip fracture is early surgery under spinal anaesthesia. An increase in complications is described when treatment is delayed beyond 48 hours, whatever the reason for the delay is. The management of patients with hip fractures and also treated with antiplatelet drugs has generated controversy as this situation entails a higher risk of performing a regional anaesthesia, so is tended to delay surgery to avoid the risk of a general anaesthesia. In this work we show that the balance between the risk of delaying surgery, just to correct the state of antiaggregation, regarding the benefit of early surgical treatment, lean towards the second option , since no increased incidence or severity of complications is described and it gets lower mortality. Another significant result is the poor agreement between the real and the expected aggregation related to patient’s history of antiplatelet drugs.
dc.formatapplication/pdf
dc.format559 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectFractura de maluc
dc.subjectAntiagregants plaquetaris
dc.subjectCirugia precoç
dc.subjectFractura de cadera
dc.subjectAntiagregantes plaquetarios
dc.subjectCirugía precoz
dc.subjectHip fracture
dc.subjectAntiplatelet agents
dc.subjectEarly surgery
dc.subjectMedicina
dc.subject616.7
dc.titlePacientes con fractura de cadera. Valoración de la cirugía precoz en estados de antiagregación plaquetaria
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record