Show simple item record

dc.contributorEgea Navarro, Joaquim
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
dc.creatorChauhan, Disha
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:49Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:49Z
dc.date.issued2014-06-12
dc.identifierL.858-2014
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/145645
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64122
dc.descriptionRepeticions riques en leucina (RRL ) és uns seqüència conservada d'11 aminoàcids alifàtics incloent leucina implicada en la interacció proteïna-proteïna Proteïnes transmembrana (TM) amb RRLs extracel.lular (eRRLs) han sorgit recentment com a reguladors clau de diversos processos durant el desenvolupament dels circuits neuronals: en l'extensió axonal, en la funció sinàptica i en la migració neuronal. No obstant això, per a la majoria de les eRRL-TMs, el seu paper en el desenvolupament del sistema nerviós i la funció és desconeguda. Amb l'objectiu d'avaluar la seva funció, es va realitzar un estudi a petita escala de l'expressió de l'ARNm d'alguns d'aquests eRRL-TMs, per hibridació in situ, en cervell de ratolí i humà en diferents etapes del desenvolupament. Es va estudiar principalment el patró d'expressió a l'escorça, el tàlem i l'hipocamp. La majoria d'ells van mostrar mapes d'expressió discrets el que suggereix un paper putatiu en el desenvolupament del sistema nerviós i la connectivitat neuronal, en particular en la migració radial i tangencial de les neurones corticals
dc.descriptionLeucine Rich Repeats (LRR) is a consensus sequence domain involved in protein-protein interaction characterized by the conserved sequence of 11 aliphatic amino acids including leucine. Transmembrane proteins (TM) with extracellular LRRs (eLRRs) have recently emerged as key regulators of several processes during the development of neuronal circuits:in axon extension, in synaptic function and in neuron migration.However for the majority of eLRR-TMs, their role in nervous system development and function is basically unknown. With the aim to assess the neuronal function of these uncharacterized eLRR-TMs, we performed a small scale mRNA expression study, by in situ hybridization, in the mouse and human brain at different developmental stages. We studied the expression pattern of eLRR-TMs mainly in cortex, thalamus and hippocampus. Most of them showed discrete expression maps suggesting putative roles in nervous system development and neural connectivity, in particular in radial and tangential migration of cortical neurons.
dc.descriptionRepeticiones ricas en leucina (RRL) es una secuencia conservada de 11 aminoácidos alifáticos incluyendo leucina implicada en la interacción proteína-proteína. Proteínas transmembrana (TM) con RRLs extracelulares (eRRLs) han surgido recientemente como reguladores clave de varios procesos durante el desarrollo de los circuitos neuronales: en la extensión axonal, en la función sináptica y en la migración neuronal. Sin embargo, para la mayoría de las eRRL-TMs, su papel en el desarrollo del sistema nervioso y la función es desconocida. Con el objetivo de conocer su función, se realizó un estudio a pequeña escala de la expresión del ARNm de algunos de estos eRRL-TMs, por hibridación in situ, en cerebro de ratón y humano en diferentes etapas del desarrollo. Se estudió principalmente la expresión en corteza, tálamo e hipocampo. La mayoría de estos genes mostraron mapas de expresión discretos lo que sugiere un papel putativo en el desarrollo del sistema nervioso y la conectividad neuronal, en particular en la migración radial y tangencial de las neuronas corticales.
dc.formatapplication/pdf
dc.format237 p.
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectDesenvolupament del cervell de ratolí
dc.subjectProteïna transmembrana amb repeticions riques en leucina
dc.subjectHibridació in situ
dc.subjectDesarrollo del cerebro de ratón
dc.subjectProteína transmembrana con repeticiones ricas en leucina
dc.subjectHibridación in situ
dc.subjectMouse brain development
dc.subjectLeucine Rich Repeat transmembrane protein
dc.subjectIn situ hybridization
dc.subjectBioquímica i Biologia Molecular
dc.subject577
dc.titleAnalysis of the Expression Pattern of Transmembrane proteins with extracellular leucine rich repeats (eLRRs) in the developing nervous system
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record