Show simple item record

dc.contributorTamarit Sumalla, Josep M. (Josep Maria)
dc.contributorLuque Reina, M. Eulàlia
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Dret Públic
dc.creatorSalinero Echeverría, Sebastián
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:39Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:39Z
dc.date.issued2013-05-17
dc.identifierL. 970-2013
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/120149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64057
dc.descriptionEn aquest treball estudiem des del pla teòric i empíric al subjecte immigrant i la seva relació amb la victimologia, les explicacions sobre la seva victimització, com ha passat de ser un subjecte de risc a una persona en risc, i així poder, des de l'experiència, visibilitzar la victimització delictiva que els afecta. A més, estudiem la victimització secundària, per acabar ocupant-nos de l'immigrant com a subjecte actiu en la relació delictual, tant quan és perseguit penalment, com quan és condemnat i es pot veure exposat a l'expulsió judicial o una sèrie d'altres discriminacions que es presenten en l'etapa d'execució de la pena. En la segona part del nostre treball, analitzem amb caràcter general, certs i determinats delictes que afecten els immigrants, i que produeixen no tan sols una victimització en l'individu afectat pel fet ilícit, sinó també en el si del colectiu de pertinença de la víctima i, de vegades, en tota la societat.
dc.descriptionEn este trabajo estudiamos desde el plano teórico y empírico al sujeto inmigrante y su relación con la victimología, las explicaciones sobre su victimización, cómo ha pasado de ser un sujeto de riesgo a una persona en riesgo, y así poder, desde la experiencia, visibilizar la victimización delictiva que los afecta. Además, estudiamos la victimización secundaria, para terminar ocupándonos del inmigrante como sujeto activo en la relación delictual, tanto cuando es perseguido penalmente, como cuando es condenado y puede verse expuesto a la expulsión judicial o a una serie de otras discriminaciones que se presentan en la etapa de ejecución de la pena. En la segunda parte de nuestro trabajo, analizamos con carácter general, ciertos y determinados delitos que afectan a los inmigrantes, y que en su ocurrencia producen no tan sólo una victimización en el individuo afectado por el hecho ilícito, sino también en el seno del colectivo de pertenencia de la víctima y, a veces, en la sociedad toda.
dc.descriptionIn this paper we studied from a theoretical and empirical perspective the immigrant and its relation to victimology, explanations about their victimization, and has gone from being a subject of risk to a person at risk, so we can, from experience, visible criminal victimization that affects them. In addition, we studied the secondary victimization, ending minding the immigrant as an criminal in the relationship delict, both when is sentenced, as when he is convicted and may be exposed to the expulsion for the criminal justice system or a series of other discrimination that occur in the execution of conviction. In the second part of our work, we analyze in general, certain specified crimes affecting immigrants, and that its occurrence not only produces victimization in the individual subject affected by the offense, but also within the group of belonging to the victim and, sometimes, in the whole society.
dc.formatapplication/pdf
dc.format553 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectEmigració i immigració
dc.subjectEstrangers
dc.subjectVíctimes de delictes
dc.subjectDret i legislació
dc.subjectSituació legal, lleis
dc.subjectLaw
dc.subjectVictim
dc.subjectDerecho
dc.subjectInmigrantes
dc.subjectDret penal
dc.subject316
dc.subject34
dc.titleEl inmigrante como víctima de delito y su protección penal
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record