Anàlisi geogràfica de les disfuncions territorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-05
Authors
Guerrero i Lladós, MontseGuerrero i Lladós, Montse - ORCID ID
Other authors
Burgueño, JesúsBurgueño, Jesús - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La tesi se centra en la localització de disfuncions en la delimitació dels termes municipals de la província de Lleida segons la tipificació establerta en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial de municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. En la recerca de disfuncions territorials es registren diferents graus de rellevància en funció dels efectes que aquestes generen sobre les administracions i la població. Podem afirmar que l’existència de disfuncions suposa sobrecostos econòmics a les administracions locals i sovint desacords entre ajuntaments veïns a l’hora de subministrar serveis bàsics en nuclis aïllats o ubicats en enclavaments. El treball fa un esforç per contextualitzar les disfuncions municipals i analitzar, a partir de la normativa legal, els processos de correcció de disfuncions i alteració de termes executats a Catalunya en els darrers 15 anys. També analitza de quina manera la resta de comunitats autònomes afronten o no legalment les anomalies de delimitació.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections