Viatgers internacionals: adherència a les recomanacions i incidència de problemes de salut

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-27
Authors
Mirada Masip, Glòria
Other authors
Torres Puig-gros, JoanTorres Puig-gros, Joan - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Infermeria
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Objectius. Conèixer l’evolució del perfil del viatger durant el període 2003-2008. Pels atesos el 2008, caracteritzar l’adherència a les recomanacions i la incidència de problemes de salut relacionats amb el viatge. Mètodes. Estudi transversal pel període esmentat i seguiment de la cohort dels atesos el 2008. La informació es va obtenir de la fitxa del viatger (previatge) i d’una enquesta telefònica a la tornada. Es va mesurar la prevalença i la tendència lineal al llarg del període, l’adherència a les recomanacions i la incidència i el risc relatiu de problemes de salut. Resultats. Al llarg del període, es va produir un augment de la demanda i del risc dels viatges, tant en autòctons com en immigrants. Llevat de les vacunacions, es van observar deficiències en l’adherència i el seguiment de les recomanacions durant el viatge, especialment en immigrants. Una tercera part va presentar problemes de salut durant el viatge, bàsicament gastrointestinals. Els immigrants perceben menys el risc però milloren amb el temps d’arribada. Conclusions. Les recomanacions han de tenir en compte les actituds, les motivacions i la disponibilitat al canvi.
Citation
URI
DOI
Journal or Serie
Collections