Repercusión del destete precoz y la suplementación sobre las pautas de crecimiento y desarrollo de los terneros

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-11-16
Authors
Blanco Alibés, Mireia
Other authors
Villalba Mata, DanielVillalba Mata, Daniel - ORCID ID
Casasús Pueyo, Isabel
Universitat de Lleida. Departament de Producció Animal
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Aquesta tesi es va plantejar per obtenir informació sobre l'efecte de l'edat al deslletament i la suplementació durant la lactació, sobre els rendiments tècnic-econòmics de vedells en condicions de producció mediterrànies. Es van estudiar, les pautes de creixement i desenvolupament dels vedells durant la lactació y l'engreix, les característiques de la canal i la carn, els resultats econòmics, la resposta fisiològica al deslletament i la reactividad enfront d'humans.
L'Assaig 1 es va dur a terme amb vedells de raça PM nascuts a la primavera, deslletats amb 90 (precoç) o 180 dies (tradicional), aquests últims pastaren en ports de muntanya durant l'estiu (90 a 180 d). L'edat al deslletament va modificar les pautes de creixement, ja que entre deslletaments, els vedells deslletats precoçment van presentar un guany de pes mès alt mentre que des de 180 d al sacrifici els vedells deslletats tradicionalment van mostrar creixement compensador, arribant al mateix pes al sacrifici. El deslletament precoç va millorar el rendiment canal però va allargar la durada del engreix i va incrementar la ingestió total de pinso i per tant, els costos d'alimentació.
En l'Assaig 2, es va avaluar l'efecte de la suplementació del vedell durant la lactació (amb vs. sense) en vedells nascuts a la tardor, de raça PM, deslletats precoç (90 d) i tradicionalment (150 d). La suplementació va millorar el guany de pes del vedells deslletats tradicionalment durant la lactació però no el dels vedells deslletats precoçment. El rendimient en la finalització (d 150-sacrifici) no es va veure afectat per cap dels efectes. El deslletament precoç va millorar el rendiment canal. La suplementació en els vedells deslletats tradicionalment va reduir la durada del engreix i va millorar el marge economic. Els vedells deslletats tradicionalment i sense suplementació van ser els quals menor marge econòmic van obtenir.
En l'Assaig 3, es van utilitzar vedells deslletats precoç i tradicionalment de les races PM i Pi nascuts a la tardor. L'edat al deslletament únicament va modificar el guany de pes en el període entre deslletaments. No va modificar el marge econòmic. Pel que fa a l'efecte de la raça, els vedells de raça PM van presentar un major pes al dia 90 i 150 que els de raça Pi. Durant la finalització, els rendiments van ser similars. No obstant això, la raça va afectar a les característiques de la canal, sent millors les de la raça Pi, i a algunes característiques de la carn, i al marge econòmic, que va ser superior per a la raça Pi.
En l'Assaig 4, es va estudiar en els mateixos vedells de l'Assaig 3 la resposta fisiològica a l'estrès i la por enfront d'humans. Mentre que l'edat al deslletament no va tenir efectes importants en la resposta a l'estrès, la raça si va influir al ser els vedells de raça Pi més reactius a l'estrès produït pel deslletament i a la presència humana.
Aquests resultats dels efectes dels diferents manejos del vedell (edat al deslletament i suplementació) proporcionen les bases tècniques per a la presa de decisions en l'explotació de boví de carn, per a adaptar-se a situacions canviants de mercat.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections