Show simple item record

dc.contributorHuguet, Àngel
dc.contributorSerrat Sellabona, Elisabet
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorChireac, Silvia María
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:10Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:10Z
dc.date.issued2010-07-28
dc.identifierL-766-2011
dc.identifier9788469439777
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0328111-162826
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63818
dc.description<p style="text-align:ajustify"><br/>Inicialment, l'interès per aquest treball prové de l'increment de la població<br/>immigrant romanesa i xinesa a Espanya. En tres dècades Espanya ha passat de ser<br/>un país d'emigració per definició a un país d'immigració, i ara com ara és un dels<br/>països de la Unió Europea que més estrangers ha rebut en els últims anys. En<br/>aquest context, la present Tesi Doctoral és un estudi sobre adquisició de segones<br/>llengües, en el qual s'analitzen els usos correctes i les interferències com a font<br/>d'errors en l'ús de l'L2 en comparació amb l'L1 i, en conseqüència, pretén ser una<br/>aportació al coneixement acumulat en l'àmbit de la lingüística aplicada. Hem<br/>seleccionat un total de 60 alumnes de 12, 14 i 16 anys (12 autòctons i 48 alumnes<br/>immigrants) escolaritzats en 6è de Primaria i en 2n i 4t d'Educació Secundària<br/>Obligatòria, dividits en dos grups, en funció del temps d'estada al país d'acollida.<br/>Per tal de complir amb aquest propòsit, hem escollit com a objecte d'estudi la<br/>transferència lingüística de l'L1 a l'L2 en el camp de la morfosintaxi. D'aquesta<br/>manera, l'objectiu general del estudi és analitzar la manera en la qual es dóna la<br/>influència de l'L1 en l'adquisició de l'L2 en el cas de l'alumnat romanès i xinès<br/>escolaritzat a Catalunya a partir dels usos correctes i incorrectes en la flexió<br/>nominal i verbal, emfasitzant les possibles diferències entre aquests parlants amb<br/>llengües maternes molt distants i interpretar-los per tal d'aportar elements per a la<br/>millora de les pràctiques educatives i els processos d'ensenyament-aprenentatge de<br/>llengües.<br/><br/><br> </br>
dc.description</b><br/><p style="text-align:ajustify"><br/>Desde el principio, el interés por este trabajo ha surgido debido al incremento de la<br/>población inmigrada rumana y china en España. En tres décadas, España ha pasado de<br/>ser un país de emigración por definición a un país de inmigración, y hoy por hoy es uno<br/>de los países de la Unión Europea que más extranjeros ha recibido en los últimos años.<br/>En este contexto, la presente Tesis Doctoral es un estudio sobre adquisición de segundas<br/>lenguas, en el que se analizan los usos correctos y las interferencias como fuente de<br/>errores del uso de la L1 comparada con la L2, y, en consecuencia, pretende ser una<br/>aportación al conocimiento acumulado en el ámbito de la lingüística aplicada. Hemos<br/>seleccionado un total de 60 alumnos de 12, 14 y 16 años (12 autóctonos y 48 alumnos<br/>inmigrantes) escolarizados en 6º de Primaria y en 2º y 4º de Educación Secundaria<br/>Obligatoria divididos en dos grupos en función del tiempo de estancia en el país de<br/>acogida. Para cumplir con este fin, hemos elegido como objeto de estudio la<br/>transferencia lingüística de la L1 a la L2 en el campo de la morfosintaxis. De esta<br/>manera, el objetivo general de nuestro estudio es analizar la manera en que se da la<br/>influencia de la L1 en la adquisición de la L2 en el caso del alumnado rumano y chino<br/>escolarizado en Cataluña a partir de los usos correctos e incorrectos en la flexión<br/>nominal y verbal, enfatizando las posibles diferencias entre estos hablantes de lenguas<br/>maternas muy distantes e interpretarlos con tal de aportar elementos para una mejora de<br/>las prácticas educativas y los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.<br/><br/><br> </br>
dc.description</b><br/><p style="text-align:ajustify"><br/>The interest in this paper came along with the increasing number of Romanian and<br/>Chinese immigrants in Spain. Over the last three decades, Spain has converted from a<br/>country of emigrants into a country of immigrants, being nowadays one of the countries<br/>in European Union with a significant influx of foreigners. In this context, the hereby<br/>Ph.D. thesis is a research in Second Language Acquisition, grounded on the study of<br/>correct uses and linguistic interferences as source of errors in the use of native language<br/>(L1) compared to the second language (L2), and thus, it attempts to bring a significant<br/>contribution in the field of applied linguistics. Our study was conducted on 60 students<br/>of 12, 14 and 16 years old (12 natives and 48 immigrant students) from the 6th grade<br/>(Primary Education), and from the 2nd and 4th grade of Secondary Education divided in<br/>groups, depending on the length of their stay in Spain. In order to successfully reach this<br/>objective, I selected as research theme the morphological and syntax transfer from L1 to<br/>L2. Thus, the overall objective of our study is to analyze how L1 influences the<br/>acquisition of L2 in the case of Romanian and Chinese students attending school in<br/>Catalunya focusing on the correct and incorrect use of language in the nominal and<br/>verbal inflexions, by emphasizing possible differences between these speakers of<br/>different L1 languages, in order to assess them and to improve the educational practice<br/>and teaching / learning of foreign languages.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectimmigració romanesa i xinesa
dc.subjectbilingüísme
dc.subjectadquisició de segones llengües
dc.subjectL2
dc.subjectL1
dc.subjectanàlisis d'errors
dc.subjecttransferència lingüística
dc.subjectPsicologia Evolutiva i de l'Educació
dc.subject1
dc.subject37
dc.titleLa Adquisición del catalán y del castellano por los escolares inmigrantes de origen rumano y chino. Un análisis sistemático de los usos correctos y erróneos en la expresión oral
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record