Show simple item record

dc.contributorLagardera Otero, Francisco
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorInvernó i Curós, Josep
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:09Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:09Z
dc.date.issued2007-03-30
dc.identifierL-98-2009
dc.identifier9788469226711
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-1124108-184055
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8301
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63805
dc.descriptionEn l'IES Narcís Monturiol de Figueres l'any 1997 es va endegar l'experiència pedagògica de "la travessa del riu Fluvià", que consistia precisament en una ruta en el medi natural que anava resseguint el riu Fluvià en tot el seu recorregut. La pretensió inicial dels professors era que aquesta experiència pedagògica fos el marc per tal de treballar l'educació en valors com ara la cooperació, el respecte pel medi ambient, l'autoestima... No obstant això, en cap moment es va analitzar ni decidir quines pràctiques motrius eren les més idònies per al projecte pedagògic.<br/>Aquesta investigació mostra com es pot millorar una experiència pedagògica a partir de criteris praxiològics i d'una eina tan simple, però alhora tan significativa, per la quantitat d'informació que aporta, com és el diari de l'alumne. Es tracta per tant d'una investigació naturalista que utilitza la metodologia qualitativa / constructivista i que posa l'èmfasi a descriure i comprendre els fets estudiats, tenint en compte la perspectiva dels diferents implicats com a premissa per al seu desenvolupament.<br/>La primera fase de la investigació es centra en l'anàlisi praxiològica de la primera edició de l'experiència pedagògica, i comprova si les pràctiques motrius desenvolupades es mostren congruents amb els objectius pedagògics pretesos. A partir d'aquesta anàlisi es proposa una modificació o ratificació de les pràctiques motrius, amb l'objectiu de realitzar una nova experimentació i comprovar-ne la millora efectuada.<br/>Per tal de constatar la millora educativa pretesa es realitza una comparació entre les dues edicions de l'experiència pedagògica (1997 i 2003). Per realitzar l'esmentada comparació s'efectua una anàlisi de contingut a partir dels diaris dels alumnes, tot tenint en compte els valors que es pretenen fomentar en l'experiència pedagògica: adaptació, cooperació, respecte cap al medi ambient, relativització del temps i autoestima.
dc.descriptionEn el IES Narcís Monturiol de Figueres el año 1997 se emprendió la experiencia pedagógica de "la travesía del río Fluvià", que consistía precisamente en una ruta en el medio natural que iba siguiendo el río Fluvià por todo su recorrido. La pretensión inicial de los profesores era que esta experiencia pedagógica fuera el marco para poder trabajar la educación en valores como por ejemplo la cooperación, el respeto hacia el medio ambiente, la autoestima. Sin embargo, en ningún momento se analizó ni decidió qué prácticas motrices eran la más idóneas para el proyecto pedagógico.<br/>La presente investigación muestra cómo se puede mejorar una experiencia pedagógica a partir de criterios praxiológicos y de una herramienta tan simple, pero al mismo tiempo tan significativa, por la cantidad de información que aporta, como es el diario del alumno. Se trata por consiguiente de una investigación naturalista que utiliza la metodología cualitativa/constructivista y que pone el énfasis en describir y comprender los hechos estudiados, teniendo en cuenta la perspectiva de los diferentes implicados, como premisa para su desarrollo.<br/>La primera fase de la investigación se centra en el análisis praxiológico de la primera edición de la experiencia pedagógica, y comprueba si las prácticas motrices desarrolladas se muestran congruentes con los objetivos pedagógicos establecidos. A partir de este análisis se propone una modificación o ratificación de las prácticas motrices, con el objetivo de realizar una nueva experimentación y poder comprobar la mejora efectuada.<br/>Para poder constatar la mejora educativa pretendida se realiza una comparación entre las dos ediciones de la experiencia pedagógica (1997 y 2003). Para realizar dicha comparación se efectúa un análisis de contenido a partir de los diarios de los alumnos, teniendo en cuenta los valores que se pretenden fomentar con la experiencia pedagógica: adaptación, cooperación, respeto por el medio ambiente, relativización del tiempo y autoestima.
dc.descriptionAt the IES Narcís Monturiol of Figueres, a pedagogical experience called "The crossing of the river Fluvià" was started in 1997. This experience consisted of a route in the natural environment that followed the river Fluvià along its course. The teachers' initial expectations were that this experience became the frame where to work on values such as cooperation, respect for environment, self-esteem. However, it was never analysed nor it was decided what motor practices were the most suitable for the pedagogical project.<br/>This research shows how a pedagogical experience can be improved by applying the praxiological criteria and using a simple tool, but at the same time a very powerful one, for the amount of information it provides, as is the student's diary. Therefore, it is a naturalist research that uses the qualitative/constructivist methodology and that places the emphasis in the description and understanding of the facts that are being studied, taking into account the views of all the implied ones as a premise for its development.<br/>The first part of this research focuses on the praxiological analysis of the first occasion that the pedagogical experience was held, and checks whether the motor practices developed in it are congruous with the established pedagogical aims. From this analysis a modification or ratification of the motor practices is suggested with the aim to carry out a new experimentation so as to be able to check the implemented improvement.<br/>So as to establish the alleged educational improvement, a comparison is carried out between the two pedagogical experiences (1997 and 2003). So as to make this comparison, a contents analysis is carried out from the students' diaries taking into account the values that the pedagogical experience seeks to encourage: adaptation, cooperation, respect for environment, relativization of time and self-esteem.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectrelativització del temps i autoestima
dc.subjectrespecte
dc.subjectadaptació
dc.subjectcooperació
dc.subjectpraxiologia motriu
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject37
dc.titleOptimització d'una experiència pedagògica a partir de criteris praxiològics, basada en l'educació en valors i realitzada en el medi natural amb alumnes de 14-16 anys.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record