Now showing items 1-1 of 1

    • Análisis de las variables en Powerlifting 

      Guillén Vitaller, Óscar (2018-05-18)
      El present treball va tenir com a objectiu analitzar les variables dins d'una disciplina esportiva de força com és el powerlifting. Per a això, es va realitzar una revisió de la bibliografia científica, publicacions de ...