Show simple item record

dc.contributor.authorTudela, A.
dc.contributor.authorRecasens i Guinjuan, Jordi
dc.contributor.authorRiba Pijuan, Ferran
dc.date.accessioned2017-11-02T11:24:28Z
dc.date.available2017-11-02T11:24:28Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0213-4039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/60418
dc.description.abstractSeeds of Diplotaxis erucoides collected un the fields of the ETSEA of Lleida in spring of 1989 were sown in pots in Mars of 1990 after their conservation at lab temperature and humidity. To estimate the biomass: allocation between different organs during the plant life and to know the reproductive effort at the end of this one, we have regularly determined the dry weight of the following plant parts: a) roots, b) stems and leaves, c) flowers, and d) fruits of 20 plants in each analysis. With the results obtnined we can confirm the following observations: a) a high and positive correlation between the biomass of different parts, b) the biornass destined to reproduction represents a 33% of the total plant biomass, c) there is an increase of the reproductive effort with the size of the plant, d) the correlation caefficient between the number of flowers and the vegetative biomass is better than those observed beetween the reproductive and vegetative biomass, and e) there is a decrease of the vegetative growth and radicular system in the last stages of the plant cycle.ca_ES
dc.description.abstractLes llavors de Diplotaxis erucoides recollides en el camp de practiques de I'ETSEA Lleida durant la primavera de 1989 foren sembrades en testos al març de 1990 després de ser conservades en sec en condicions d'humitat i temperatura de laboratori. Per tal d'avaluar l'assignació de biomassa entre diferents compartiments al llarg del cicle de la planta i determinar l'esforç reproductiu al final del mateix es determina periòdicament mitjançant quatre anàlisis el pes sec dels diferents compartiments considerats -arrels, tiges i fulles, flors i fruits- d'un grup de vint plantes per anàlisi. Els resultats obtinguts ens permeten confirmar les observacions següents: a) existència de correlacions positives i elevades entre la biomassa dels diferents compartiments, b) la biomassa destinada a la reproducció representa un 33% de la biomassa total de la planta, c) es produeix un augment de l'esforç reproductiu amb la mida de la planta, d) el coeficient de correlació entre el nombre de flors i la biomassa vegetativa és sensiblement més alt que entre la biomassa reproductiva i la biomassa vegetativa i e) l'existència d'una disminució del creixement vegetatiu i del sistema radicular en les etapes finals del cicle de la planta.ca_ES
dc.description.abstractLas semillas de Diplotaxis erucoides recogidas en el campo de prácticas de la ETSEA Lleida durante la primavera de 1989, fueron sembradas en macetas en el mes de marzo de 1990 previa conservación en seco en condiciones de humedad y temperatura de laboratono. Para evaluar la asignación de biomasa entre distintos com-partimentos durante el ciclo de la planta y determinar el esfuerzo reproductivo al final del misrno, se determinó periódicamente mediante cuatro análisis el peso seco de los distintos compartimentos considerados -raices, tallos y hojas, flores y frutos- de una muestra de veinte plantas por análisis. Los resultados obtenidos nos pemiten confirmar las observaciones siguientes: a) la existencia de correlaciones positivas y elevadas entre la biomasa de los diferentes compartimentos,b) la biomasa destinada a la reproducción representa un 33% del total de la biomasa de la planta, c) se produce un incremento positivo del esfuerzo reproductivo con el peso de la planta, d) el coeficiente de correlación entre el número de flores y la biomasa vegetativa es sensiblemente más alto que el de la biomasa reproductiva con la biomasa vegetativa y e) la existencia de una disminución en el ritmo de crecimiento vegetativo y del sistema radicular en las etapas finales del ciclo de la planta.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherUniversitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologiaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Orsis/article/view/24322ca_ES
dc.relation.ispartofOrsis: Organismes i Sistemes, 1994, vol. 9, p. 25-36ca_ES
dc.rightscc-by-nc (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 1994ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectAllocationca_ES
dc.subjectReproductive effortca_ES
dc.subjectDiplotaxis erucoidesca_ES
dc.subjectWeedsca_ES
dc.titleAssignació de recursos en Diplotaxis erucoides (L.) DCca_ES
dc.title.alternativeAllocation in populations of Diplotaxis erucoides (L.) DCca_ES
dc.title.alternativeAsignación de recursos en Diplotaxis erucoides (L.) DCca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.identifier.idgrec005750
dc.type.versionpublishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 1994
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 1994