Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 1997
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 1997