Show simple item record

dc.contributorCambray Carner, Serafí
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributorInstitut de Recerca Biomèdica de Lleida
dc.contributor.authorSanz Alcázar, Arabela
dc.date.accessioned2017-07-17T08:33:47Z
dc.date.available2017-07-17T08:33:47Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/60108
dc.description.abstractL’anàlisi d’arrays de mRNA dels ratolins amb el condicionament isquèmic va mostrar que 8 factors de transcripció (FTs) controlen fins 80% dels gens expressats diferencialment 24h després de la inducció de la tolerància isquèmica (IT). El treball actual utilitza la tècnica d’immunofluorescència i el Western blot per validar l'expressió d’aquests FTs i comprovar les vies biològiques que participen en aquest fenotip neuroprotector. Els resultats van mostrar que 24 h després del condicionament, la TI té efectes tant, en la vasculatura cerebral com en el metabolisme de la glucosa. Es va observar un augment de la tinció dels vasos cerebrals, els quals presentaven també un diàmetre més gran. També es va detectar un augment dels nivells dels receptors de glucosa Glut-1 i l'enzim GAPDH. Dos dels FTs que es van proposar, van mostrar la seva expressió en la vasculatura en ratolins condicionats. D'altra banda, l'anàlisi del promotor de Glut-1 i altres relacionats amb la vasculatura i el metabolisme de la glucosa, van mostrar un enriquiment dels llocs per a aquests FTs. En conclusió, la neuroprotecció per condicionament, podria ser, en part, regulada per dos FTs que indueixen la vasodilatació i augmenten el metabolisme de la glucosa.ca_ES
dc.description.abstractEl análisis de arrays de mRNA de los ratones con condicionamiento isquémico mostró que 8 factores de transcripción (FTs) controlan hasta el 80% de los genes expresados diferencialmente 24h después de la inducción de la tolerancia isquémica (IT). El trabajo actual utiliza la técnica de inmunofluorescencia y Western Blot para validar la expresión de estos FTs y comprobar las vías biológicas que participan en este fenotipo neuroprotector. Los resultados mostraron que 24h después del condicionamiento, la TI tiene efectos tanto, en la vasculatura cerebral como en el metabolismo de la glucosa. Se observó un aumento de la tinción de los vasos cerebrales, los cuales presentaban también un diámetro mayor. También se detectó un aumento de los niveles de los receptores de glucosa Glut-1 y la enzima GAPDH. Dos de los FTs que se propusieron, mostraron su expresión en la vasculatura en ratones condicionados. Por otra parte, el análisis del promotor de Glut-1 y otros relacionados con la vasculatura y el metabolismo de la glucosa, mostraron un enriquecimiento de los sitios de estos FTs. En conclusión, la neuroprotección condicionamiento, podría ser, en parte, regulada por dos FTs que inducen la vasodilatación y aumentan el metabolismo de la glucosa.ca_ES
dc.description.abstractmRNA array analyses of mice with ischemic conditioning showed that 8 transcription factors (TFs) control up to 80% of the genes differentially expressed 24h after induction of ischemic tolerance (IT). Current work uses confocal immunofluorescence and Western blot to validate expression of proposed TFs on IT and to check biological pathways involved in this neuroprotective phenotype. Results showed that 24h after conditioning, IT has effects on both, cerebral vasculature and glucose metabolism. We observed increased staining of brain vessels which also had a larger diameter. We also detected increased levels of glucose receptor Glut-1 and the glucose metabolizing enzyme GAPDH. Two of the TFs proposed from array analysis showed specific vasculature staining in conditioned mice, moreover, promoter analysis of Glut-1 and other vasculature and metabolism related mRNAs showed enrichment of binding sites for these TFs. In conclusion, neuroprotection by conditioning could be, in part, regulated by two TFs that induce vasodilation and increase glucose metabolism.ca_ES
dc.format.extent51 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectRatolíca_ES
dc.subjectFactors de Transcripcióca_ES
dc.subjectTolerància isquèmicaca_ES
dc.subjectCondicionamentca_ES
dc.subject.otherRatolinsca_ES
dc.subject.otherFactors de transcripcióca_ES
dc.subject.otherIsquèmiaca_ES
dc.titleFactors de transcripció implicats en el fenòmen de tolerància isquèmica en còrtex de ratolí adultca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd