Now showing items 21-40 of 254

  • Anàlisis d'estructures - Mètode dels nodes 

   Pérez García, Pedro J.; Barrau, Jérôme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2014)
   Per a realitzar l’anàlisi d’una estructura, és necessari determinar les forces externes i les forces internes. Aquestes forces internes són les que mantenen unides totes les parts d’una estructura. La metodologia emprada ...
  • Base de dades de sòls forestals 

   Olarieta, José Ramón (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
   En aquesta web es recull informació sobre sòls, principalment forestals, del nord i nordest de la Península Ibèrica. Aquesta eina (pestanya "Famílies") permet visualitzar les descripcions dels escandalls organitzades segons ...
  • Poliedres arquimedians 

   Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Els poliedres arquimedians són el segon grup de poliedres per ordre de regularitat, després dels sòlids platònics. Es defineixen per les característiques següents: són convexos, tenen totes les cares formades per polígons ...
  • Sòlids platònics 

   Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Un poliedre és un cos geomètric, la superfície del qual es compon d'una quantitat finita de polígons plans. Aquests polígons no es superposen i els seus costats es troben en els extrems. Està format per: Cares: els polígons ...
  • Empresa familiar i art 

   Plana Farran, Manel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Com a part d’un Projecte d’Innovació Docent, la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, responsable de la matèria corresponent al Grau d’ADE “Gestió de l’Empresa Familiar” ha incorporat, dins aquesta ...
  • Construcció de mapes 

   Torres Tobeña, Anna Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
   Aquesta eina ens facilitarà l’aprenentatge de plasmar dades en mapes. En la gestió d’un gran volum de dades, és important plasmar-ho en un mapa per conèixer l’impacte real en el desenvolupament rural dels diferents territoris. ...
  • Animal Biotechnology 

   Pena i Subirà, Ramona Natacha (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2020)
   This is a compilation of supplementary exercises and materials to complement the activities we do in this course. I will guide you through them as we need them to consolidate new concepts or explore new applications. After ...
  • Un recorregut per l’epigrafia medieval de la Seu Vella 

   Busqueta i Riu, Joan J. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2017)
   Com a continuació de les sessions pràctiques de l’assignatura de Paleografía i Diplomàtica, i ara dins l’àmbit epigràfic, us plantegem, en una primer part, fer un recorregut per algunes de les làpides medievals que conservem ...
  • Educación para la salud: recursos y material didáctico 

   Sáez Cárdenas, Salvador (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2010)
   Recull de recursos auditius, escrits, visuals, audiovisuals i actius sobre educació per a la salut.
  • Balance de materia. Problemas 

   Garza Garza, Salvador (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2020)
   En un proceso de desnatado por centrifugación se tratan, en 4 horas, 45.000 kg de leche entera con un contenido en grasa del 4,5 %, obteniéndose nata y leche desnatada con un contenido en grasa del 35 % y del 0,3% ...
  • Manual pràctic per a la catalogació dels objectes del museu escolar 

   Llonch Molina, Nayra; Gassol-Quílez, Gal·la; Berengué Carbonell, Iolanda; Falguera García, Enric; López-Basanta, Clara; Parisi-Moreno, Verónica; Roger-Goncé, Carlota; Romero Sordo, Alba; Sabaté Navarro, Miquel; Selfa Sastre, Moisés (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació, 2020)
   La creació d’aquest manual és el resultat de la tasca conjunta que les integrants de l’equip ICE de la Universitat de Lleida (UdL) “Museus i biblioteques escolars: espais per desenvolupar la competència alfabetitzadora ...
  • Programa d'Enginyeria de Software II 

   Granollers i Saltiveri, Toni; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
   Aquesta assignatura és continuació directa d’Enginyeria de Software I, la quales va dedicar majoritàriament a la presentació dels temes d’anàlisi del procés de desenvolupament de software. L’assignatura d’Enginyeria de ...
  • Mòdul 1. Patrons de disseny GoF 

   Gimeno Illa, Juan Manuel (2009)
  • Mòdul 3. GoF: El patró Observer i l'arquitectura MVC 

   Gimeno Illa, Juan Manuel (2009)
  • Mòdul 5. Polymorphism 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
  • Mòdul 6. Problemes 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
  • Mòdul 7. Pràctiques 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
  • Programa d'Enginyeria del Software III 

   García González, Roberto; Piñol, Xavier (2011)
   Objectius: 1. Ser capaç d’aplicar aspectes de la Enginyeria de Software en el context empresarials, patrons per aplicacions empresarials. 2. Conèixer les tecnologies existents per a implementar aplicacions empresarials ...