Now showing items 1-20 of 254

  • Guía Trabajo Final de Grado en Enfermería 

   Nuin Orrio, Carmen; Roca Llobet, Judith; Escobar Bravo, Miguel Ángel; Masot, Olga; Tejero Vidal, Lorena Lourdes; Martínez Rodríguez, Laura; Selva Pareja, Laia (Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, 2021)
   El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura de carácter obligatorio, con una carga de trabajo para el/la estudiante de 9 ECTS, que se desarrollará a lo largo del Cuarto Curso y que como establece el Real Decreto 43/2015 ...
  • Parlo català/italiano. Àudios 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de Llengües, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Parlo català/italiano 

   Rius, Agnès; Zannol, Loreta (Universitat de Lleida. Institut de LlengüesEdicions de la Universitat de Lleida, 2021)
   Parlo català/italiano és un material ideal per entendre i aprendre a parlar català o italià bàsic d’una manera fàcil i senzilla. Està pensat perquè un italià aprengui català i un català, italià, a partir de la comparació ...
  • Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials : l'exemple del riu Segre 

   Tuset Mestre, Jordi; Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-12-10)
   El Règim Natural de Cabals (i.e. RNC) d’un riu, respon al rang complet de variació intra- i interanual del seu règim hidrològic, amb les seves característiques associades a una determinada magnitud, estacionalitat, durada ...
  • Mesura i mostreig de variables geomorfològiques 

   Vericat Querol, Damià; Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS), 2012-07-04)
   La mesura de variables hidrosedimentaries i morfològiques utilitzant sistemes comuns i homologats internacionalment és fonamental a l’hora de portar a terme projectes científics en el camp de la hidrologia i la geomorfologia ...
  • Components of glotalization and global change 

   Sebastià, Ma. T. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
  • Apuntes sobre procesos erosivos 

   Batalla, Ramon J.; Poch, Rosa M.; Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1999)
   Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo ...
  • Apunts i pràctiques per al estudi dels processos fluvials 

   Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’estudi i el coneixement de la dinàmica fluvial i de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics és un element bàsic per a la gestió hidrològica i, en general, per a la planificació territorial d’un país. En aquest ...
  • Programa Metodologia i Tecnologia de la Programació 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2010)
   L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps força rigorosa, al món de la programació i l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin adequats des del ...
  • Mòdul 1. Introducció a l'algorísmica 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2001)
  • Mòdul 2. Els 11 manaments per al disseny de classes 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2004)
  • Mòdul 3.1 Problemes. Backtracking 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2005)
  • Mòdul 3.2 Problemes. Disseny Iteratiu 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2004)
  • Mòdul 3.3 Problemes. Disseny Recursiu 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2003)
  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Mòdul 3.4 Problemes. Definició de classes 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2000)
  • Mòdul 3.5 Problemes. Ordenació 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2005)
  • Mòdul 4. Pràctiques 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2000)
  • Mòdul 5. Exàmens 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2003)
  • Cálculo integral en una y varias variables 

   Maza Sabido, Susanna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2013)
   Definició del procediment per calcular integrals amb una o diverses variables.