Now showing items 1-20 of 247

  • Apuntes sobre procesos erosivos 

   Batalla, Ramon J.; Poch, Rosa M.; Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1999)
   Este libro de apuntes forma parte del material teórico de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Hidrología de Superfície y Conservación de Suelos, Degradación y Conservación de Suelos, Tecnología de Suelos, y Manejo ...
  • Apunts i pràctiques per al estudi dels processos fluvials 

   Batalla, Ramon J. (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’estudi i el coneixement de la dinàmica fluvial i de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics és un element bàsic per a la gestió hidrològica i, en general, per a la planificació territorial d’un país. En aquest ...
  • Programa Metodologia i Tecnologia de la Programació 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2010)
   L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps força rigorosa, al món de la programació i l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin adequats des del ...
  • Mòdul 1. Introducció a l'algorísmica 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2001)
  • Mòdul 2. Els 11 manaments per al disseny de classes 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2004)
  • Mòdul 3.1 Problemes. Backtracking 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2005)
  • Mòdul 3.2 Problemes. Disseny Iteratiu 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2004)
  • Mòdul 3.3 Problemes. Disseny Recursiu 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2003)
  • Morfología, processos i hàbitat en rius de muntanya 

   Batalla, Ramon J.; García, Celso (García García); Balasch Solanes, J. Carles (Josep Carles); Palau, Antoni; Sala, Maria (Sala i Sanjaume) (Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, 1998)
   L’objectiu del curs és la descripció i l’anàlisi teòric i al camp dels principals elements biòtics i abiòtics (morfologia, processos i hàbitat) que constitueixen els rius de graves en conques de muntanya com a base per a ...
  • Mòdul 3.4 Problemes. Definició de classes 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2000)
  • Mòdul 3.5 Problemes. Ordenació 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2005)
  • Mòdul 4. Pràctiques 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2000)
  • Mòdul 5. Exàmens 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2003)
  • Cálculo integral en una y varias variables 

   Maza Sabido, Susanna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2013)
   Definició del procediment per calcular integrals amb una o diverses variables.
  • Anàlisis d'estructures - Mètode dels nodes 

   Pérez García, Pedro J.; Barrau, Jérôme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2014)
   Per a realitzar l’anàlisi d’una estructura, és necessari determinar les forces externes i les forces internes. Aquestes forces internes són les que mantenen unides totes les parts d’una estructura. La metodologia emprada ...
  • Base de dades de sòls forestals 

   Olarieta, José Ramón (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
   En aquesta web es recull informació sobre sòls, principalment forestals, del nord i nordest de la Península Ibèrica. Aquesta eina (pestanya "Famílies") permet visualitzar les descripcions dels escandalls organitzades segons ...
  • Poliedres arquimedians 

   Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Els poliedres arquimedians són el segon grup de poliedres per ordre de regularitat, després dels sòlids platònics. Es defineixen per les característiques següents: són convexos, tenen totes les cares formades per polígons ...
  • Sòlids platònics 

   Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Un poliedre és un cos geomètric, la superfície del qual es compon d'una quantitat finita de polígons plans. Aquests polígons no es superposen i els seus costats es troben en els extrems. Està format per: Cares: els polígons ...
  • Empresa familiar i art 

   Plana Farran, Manel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Com a part d’un Projecte d’Innovació Docent, la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, responsable de la matèria corresponent al Grau d’ADE “Gestió de l’Empresa Familiar” ha incorporat, dins aquesta ...
  • Construcció de mapes 

   Torres Tobeña, Anna Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
   Aquesta eina ens facilitarà l’aprenentatge de plasmar dades en mapes. En la gestió d’un gran volum de dades, és important plasmar-ho en un mapa per conèixer l’impacte real en el desenvolupament rural dels diferents territoris. ...