Now showing items 41-60 of 328

  • La descomposició de la fruita (III). Interpretation 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2018)
   Interpreting collected data and building scientific knowledge. Introduction to how to build scientific explanations related to the research topic from the collected data.
  • Desenvolupament psicològic i emocional en infants i adolescents 

   Silva, Patricia (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Per poder desenvolupar una intervenció professional en infants i adolescents resulta molt útil conèixer, en línies generals, quines són les etapes per les quals passen durant el seu desenvolupament cap a l'edat adulta. ...
  • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3A 

   Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
   És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
  • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3B 

   Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
   És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
  • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3C 

   Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
   És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
  • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3D 

   Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
   És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
  • Diagrames de flux de l‘exploració clínica en Fisioteràpia 

   Masbernat Almenara, Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
  • Educación para la salud: recursos y material didáctico 

   Sáez Cárdenas, Salvador (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2010)
   Recull de recursos auditius, escrits, visuals, audiovisuals i actius sobre educació per a la salut.
  • Ejercicios de biología en el entorno de programación R. Volumen 1: Índices de diversidad e intensidad de muestreo 

   Muñoz-Adalia, Emigdio Jordán (Universitat de Lleida, 2022)
   El presente material didáctico surge con la finalidad de proveer de una herramienta práctica para estudiantes de Biología, Ecología, Botánica y Zoología en los primeros cursos de Grado en Ingenierías Agrarias, Biología, ...
  • Ejercicios de biología en el entorno de programación R. Volumen 2: Conteo de esporas y preparación de suspensiones esporales 

   Muñoz-Adalia, Emigdio Jordán (Universitat de Lleida, 2022)
   El presente material didáctico surge con la finalidad de proveer de una herramienta práctica para estudiantes de las asignaturas de Biología en los primeros cursos de Grado en Ingenierías Agrarias, Biología, Ciencias ...
  • Ejercicios de biología en el entorno de programación R. Volumen 3: Cálculo del área bajo la curva de la enfermedad 

   Muñoz-Adalia, Emigdio Jordán (Universitat de Lleida, 2022)
   El presente material didáctico surge con la finalidad de proveer de una herramienta práctica para estudiantes de las asignaturas de Biología y Fitopatología de los Grados en Ingenierías Agrarias, Biología, Ciencias ...
  • El método de Newton-Raphson 

   García, Isaac (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Son muchos los problemas en ciencia e ingeniería que se pueden modelar matemáticamente como una ecuación f (x) =0, siendo f una función real de la variable real x.
  • El silenci 

   Figuerola Cabrol, M. Carme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  • Electrical circuits (I). Context 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Context orientation and posing of a research question. Introduction to the electrical circuits topic and introduction of concepts as components of electrical circuits (cable, light bulb and battery).
  • Electrical circuits (II). Planning 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Planning a systematic investigation. Presentation on how to plan an experimental inquiry attending to the proposed research question and the corresponding initial ideas about it.
  • Electrical circuits (III). Interpretation 

   Solé Llussà, Anna; Aguilar Camaño, David; Ibáñez, Manuel (Universitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, 2017)
   Interpreting collected data and building scientific knowledge. Introduction to how to build scientific explanations related to the research topic from the collected data.
  • Electrotècnia: instal·lacions elèctriques en baixa tensió 

   Rosell Polo, Joan Ramon (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   A continuació es presenten una sèrie d’activitats d’autoavaluació en les quals s’ha d’emparellar esquemes i parts d’aquests amb els textos corresponents.
  • Els carbohidrats 

   Guillén Martínez, Pere (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Els carbohidrats són biomolècules orgàniques formades bàsicament per carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O), que de forma general, tenen la fórmula empírica Cn(H2O)n. Per aquest motiu, aquestes substàncies rebien aquest nom.
  • Els sabers 

   Figuerola Cabrol, M. Carme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Sistema de referencias culturales que integra las necesidades del estudiante en situaciones de interacción con los nativos de la lengua extranjera: saber ser, saber aprender, saber hacer.
  • Empresa familiar i art 

   Plana Farran, Manel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Com a part d’un Projecte d’Innovació Docent, la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, responsable de la matèria corresponent al Grau d’ADE “Gestió de l’Empresa Familiar” ha incorporat, dins aquesta ...