Now showing items 274-293 of 328

  • Programa de Plataformes de desenvolupament d'aplicacions de comerç electrònic 

   Gimeno Illa, Juan Manuel; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
   En els darrers anys hi ha hagut una efervescència molt important de les transaccions comercials a través d'internet, el que s'ha vingut a anomenar comerç electrònic (C-e). Això ha generat una sèrie de tecnologies i també ...
  • Programa de Programació 2 (2011) 

   Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
   Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.
  • Programa de Programari i contingut lliure: cap a un nou model de coneixement 

   Ansótegui Gil, Carlos José; Argelich Romà, Josep; Béjar Torres, Ramón; Mateu Piñol, Carles; Planes Cid, Jordi; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2012)
   L’objectiu d’aquest curs és ser: I Una introducció a tots els conceptes més ètics o filosòfics del programari lliure i del contingut lliure. I Una mostra de quin és el panorama legal referent a la Llei de Propietat ...
  • Programa de Sociologia de l'Educació Intercultural 

   Molina, Fidel (2013)
   Los grupos sociales suelen definirse haciendo referencia a una cultura compartida. El problema del etnocentrismo y del racismo no es biológico, sino social y político. La conciencia racial (o de grupo étnico) de pertenencia ...
  • Programa de Xarxes II 

   Mateu Piñol, Carles (2011)
   Aquesta assignatura continua Xarxes I, troncal a l’Enginyeria Informàtica ial màster EPL, on l’alumne va aprendre a utilitzar aplicacions en xarxa. Enaquesta segona assignaturan l'estudi se centrarà més en la seguretat ...
  • Programa Introducció al disseny de sistemes web 

   Gil Iranzo, Rosa María (2011)
   Per anivellar els coneixements sobre disseny de sistemes web, es planteja aquesta assignatura en el primer quadrimestre del primer curs, on s'endinsa a l'estudiant a entendre i treballar amb els conceptes bàsics del disseny ...
  • Programa Metodologia i Tecnologia de la Programació 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Sendín Veloso, Montserrat; Villanueva Palacios, Pantaleó (2010)
   L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps força rigorosa, al món de la programació i l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin adequats des del ...
  • Programa Programación 2 (2013) 

   Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
   L'assignatura Programació 2 introdueix tres elements nous dins de la branca de programació de la titulació: el disseny recursiu, com a una nova estratègia de resolució de problemes; l'orientació a objectes, més en l'ús de ...
  • Programa Software Quality. Quality audit and certification 

   García González, Roberto (2013)
   First, general view of quality as a tool for the improvement of organization processes, increasing efficiency and efficacy. Then, concretise into methodologies and processes towards quality in software development.
  • Programa Teoria i Tècniques de Negociació 

   Molina, Fidel (2013)
   Esta materia tiene como objetivo principal trabajar la resolución de conflictos en relación, básicamente, con la negociación, fundamento imprescindible para la gestión de conflictos. Ello lo podemos concretar en dos ...
  • Programació Bee-Bot 

   Brescó Baiges, Enric (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Flor i rusc: en aquesta pràctica cal que guiïs l’abella Bee-Bot fins a la flor i després fins al rusc. Geometria: en aquesta pràctica cal que ajudis a l’abella Bee-Bot a buscar tots els quadrats de color verd. Vigila ...
  • Proposta de test per reflexionar sobre aspectes de disseny, contingut i forma d'una investigació científica 

   Sanvicén, Paquita (2022)
   El document Proposta de test per reflexionar sobre aspectes de disseny, contingut i forma d’una investigació científica és un dels materials docents que s’utilitzen en l’assignatura de Metodologia i Tècniques Quantitatives ...
  • Química orgànica - I. Identificació de grups funcionals 

   Villorbina Noguera, Gemma (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   L'objectiu d'aquest material és la identificació d'estructures i grups funcionals.
  • Rasgos articulatorios de las consonantes AFI 

   Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Rasgos articulatorios de los fonemas consonánticos del español.
  • Rasgos articulatorios de las consonantes ARFE 

   Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Rasgos articulatorios de los fonemas consonánticos del español
  • Rasgos articulatorios y acústicos de las vocales 

   Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   ¿Sabes describir los rasgos articulatorios y acústicos de las vocales del español? Prueba a identificar algunos de esos rasgos para cada vocal. Indica si se trata de + o -.
  • Reading Ability Test 

   Llanes, Àngels (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Clica START y verás un texto. Lee este texto al ritmo que lees normalmente de modo que lo puedas entender bien. Cuando acabes de leer clica FINISH y contesta las preguntas de comprensión. Las tienes que responder todas.
  • Un recorregut per l’epigrafia medieval de la Seu Vella 

   Busqueta i Riu, Joan J. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2017)
   Com a continuació de les sessions pràctiques de l’assignatura de Paleografía i Diplomàtica, i ara dins l’àmbit epigràfic, us plantegem, en una primer part, fer un recorregut per algunes de les làpides medievals que conservem ...
  • Representación de sonidos mediante bocas AFI 

   Calero Fernández, Ma. Ángeles (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  • Resolviendo un caso práctico de derecho administrativo 

   Cierco Seira, César; Salamero Teixidó, Laura; Brugueras Moix, Ahimsa; Giménez Sentís, Josep Maria; Martínez Estalache, David (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Encontraréis aquí, a través de cuatro pasos, una sencilla guía visual con consejos, extraídos a partir de la experiencia, para entender mejor cómo resolver un caso práctico.