Now showing items 258-277 of 328

  • Problemes Tema 3. Estructures d'accés directe 

   Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
  • Procediment de càlcul de costos d'una empresa de construcció 

   Tena Tarruella, Anna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2021)
   Amb aquesta eina podràs aprendre i practicar d’una manera gràfica i didàctica el procediment de càlcul de costos per procés seguint un model tradicional de càlcul de costos. Les fases s'aniran activant a mesura que les ...
  • Processos de tractament de materials residuals orgànics líquids: oxidació de DQO, nitrificació-desnitrificació i acumulació biológica de fòsfor 

   Teira Esmatges, Maria Rosa; Flotats i Ripoll, Xavier; Magrí Aloy, Albert (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2022)
   Associa cada esquema a: La descripció de la seva configuració (mode d'operació i característiques dels reactors i del circuit dels cabals); els processos de tractament que hi poden tenir lloc; para atenció a determinats ...
  • Processos Didàctics i Organitzatius. Materials per flippejar la classe 

   Arco Bravo, Isabel del; Segura Torres, Joan; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Universitat de Lleida. Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022)
   Des de fa diversos cursos, l’equip docent d’EDO-UdL està desenvolupant el model de classe inversa (flipped classroom) i l’aprenentatge basat en reptes (ABR) en l’assignatura de Processos Didàctics i Organitzatius del grau ...
  • Producció porcina 

   Alvarez Rodríguez, Javier (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
   Conté les fases de la producció porcina.
  • Programa Algoritmia y Complejidad 

   Planes Cid, Jordi; Corchero Rodríguez, Aitor; Alsinet, Teresa (2014)
  • Programa d'Enginyeria de Software II 

   Granollers i Saltiveri, Toni; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
   Aquesta assignatura és continuació directa d’Enginyeria de Software I, la quales va dedicar majoritàriament a la presentació dels temes d’anàlisi del procés de desenvolupament de software. L’assignatura d’Enginyeria de ...
  • Programa d'Enginyeria del Software III 

   García González, Roberto; Piñol, Xavier (2011)
   Objectius: 1. Ser capaç d’aplicar aspectes de la Enginyeria de Software en el context empresarials, patrons per aplicacions empresarials. 2. Conèixer les tecnologies existents per a implementar aplicacions empresarials ...
  • Programa d'Estructura de Dades i Algorismes 

   Brugulat Cuñé, Esteve; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
   Els objectius fonamentals de l’assignatura són dos: d’una banda, introduir a l’alumne en el paradigma de la programació orientada a objectes com a model de desenvolupament de programes mitjans i grans. D’altra banda, ...
  • Programa de Bloc d'internet: administració, aplicacions i seguretat 

   Fernàndez Camon, César; Mateu Piñol, Carles; Valls Marsal, Magda (2011)
   L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'introduir aspectes complementaris dins l'àrea de les comunicacions entre ordinadors, que puguin ser consolidats seguint una metodologia eminentment pràctica i que acostin a l'alumne ...
  • Programa de Comerç Exterior 

   Cos Sánchez, Pilar (2013)
   L'objectiu general de l'assignatura de Comerç Exterior és introduir els conceptes, els mecanismes i les dinàmiques per començar l'activitat exportadora i/o importadora de l'empresa. Es tracta de veure les regles del joc, ...
  • Programa de Fruticultura 

   Urbina Vallejo, Valero; Dalmases Mestre, Josep; Pascual Roca, Miquel (2019)
   L'assignatura Fructicultura té dues parts. Una és la Fructicultura General que inclou la morfologia i el desenvolupament vegetatiu, la fructificació, el medi ecològic, i la propagació i vivers de fruiters. L'altra part és ...
  • Programa de Gènere i societat 

   Cardeñosa, Elena; Mayoral Arqué, Dolors (2014)
   La nostra societat s'ha organitzat a partir de la segona meitat del segle XX com una societat igualitària. La igualtat entre els sexes es converteix en un dret inapel·lable en tots els àmbits de la vida quotidiana. Això ...
  • Programa de Matemàtica de les Operacions Financeres 

   Miquel Fernández, Silvia (2010)
   Assolits els conceptes introduïts a l’assignatura de Matemàtiques Empresarials, l’assignatura de Matemàtica de les Operacions Financeres es centra en els aspectes financers de l’empresa. Facilita l’aprofundiment en aquests ...
  • Programa de Matemàtica de les Operacions Financeres I 

   Miquel Fernández, Silvia (2010)
   En una primera part del curs es presenta el model matemàtic que ens servirà per analitzar tota mena d’operacions financeres. Posteriorment aquest model matemàtic es contrasta amb la realitat obtenint els diferents règims ...
  • Programa de Models de desenvolupament i gestió de projectes de programari lliure 

   Planes Cid, Jordi; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria); Mateu Piñol, Carles (2011)
   Els objectius de l'assignatura són: Comprendre les característiques del model Bazar de desenvolupament de programari i diferenciar-les de les dels models tradicionals. Argumentar amb rigor les crítiques i els beneficis ...
  • Programa de Plataformes de desenvolupament d'aplicacions de comerç electrònic 

   Gimeno Illa, Juan Manuel; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
   En els darrers anys hi ha hagut una efervescència molt important de les transaccions comercials a través d'internet, el que s'ha vingut a anomenar comerç electrònic (C-e). Això ha generat una sèrie de tecnologies i també ...
  • Programa de Programació 2 (2011) 

   Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
   Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.
  • Programa de Programari i contingut lliure: cap a un nou model de coneixement 

   Ansótegui Gil, Carlos José; Argelich Romà, Josep; Béjar Torres, Ramón; Mateu Piñol, Carles; Planes Cid, Jordi; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2012)
   L’objectiu d’aquest curs és ser: I Una introducció a tots els conceptes més ètics o filosòfics del programari lliure i del contingut lliure. I Una mostra de quin és el panorama legal referent a la Llei de Propietat ...
  • Programa de Sociologia de l'Educació Intercultural 

   Molina, Fidel (2013)
   Los grupos sociales suelen definirse haciendo referencia a una cultura compartida. El problema del etnocentrismo y del racismo no es biológico, sino social y político. La conciencia racial (o de grupo étnico) de pertenencia ...