Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Gayán, Javier et al., 2010
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Gayán, Javier et al., 2010