Show simple item record

dc.contributorNuin Orrio, Carmen
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorRobles Godoy, Lluís
dc.date.accessioned2017-06-30T10:46:21Z
dc.date.available2017-06-30T10:46:21Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/59964
dc.description.abstractIntroducció: La disfàgia orofaringea és un dels síndromes geriàtrics menys coneguts i infradiagnosticats en les persones institucionalitzades malgrat l’elevada prevalença. Té gran impacte sobre la salut, la capacitat funcional i la qualitat de vida dels ancians que ho pateixen. A més, que suposa un increment del cost sanitari. És per això que es considera de gran importància un adequat maneig dels pacients institucionalitzats amb disfàgia orofaringea per tal de prevenir i evitar-ne complicacions. Objectius: Conèixer les aportacions i suggeriments de l’evidència científica sobre les intervencions necessàries per al maneig de la disfàgia orofaringea en les residències per tal d’elaborar un programa de formació destinat als professionals sanitaris amb l’objectiu de millorar la seva detecció i maneig. Metodologia: La cerca bibliogràfica s’ha realitzat en la base de dades Pubmed utilitzant diferents paraules claus en relació a l’objectiu del treball. Posteriorment s’ha realitzat una entrevista a la directora de la residència seleccionada. Resultats: S’han seleccionat 9 articles els quals inclouen intervencions com formació presencial teòrica o pràctica i en altres és teoricopràctica, tret d’un que la formació és totalment online. Conclusions: Tots els estudis determinen que, la realització d’un programa de formació per als professionals sanitaris, concretament infermers/res, millora els coneixements, les habilitats i les aptituds enfront la DO, millorant alhora el seu maneig. Per tant, la formació als professionals d’infermeria, a més d’augmentar el coneixement infermer, té una gran repercussió en la salut i la qualitat de vida dels pacients millorant així la qualitat assistencial.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: Dysphagia Oropharingeal is one of the least known and geriatric syndromes in people infradiagnosticats institutionalized despite the high prevalence. It has great impact on health, functional capacity and quality of life of elderly sufferers. In addition, an increase of health care costs. That is why it is considered very important proper management of patients with dysphagia Oropharingeal institutionalized in order to prevent and avoid complications. Objectives: Get the contributions and suggestions on the scientific evidence necessary interventions for the management of dysphagia Oropharingeal residences in order to develop a training program for health professionals in order to improve the detection and management. Methodology: The literature search was conducted in the PubMed database using different keywords in relation to the objective of the work. Subsequently conducted an interview with the director of the residence selected. Results: 9 articles have been selected as interventions which include tuition and other theoretical or practical is theoretical and practical training except one that is entirely online. Conclusions: All studies determined that the completion of a training program for health professionals, particularly nurses / off, improving knowledge, skills and abilities against the DO, while improving handling. Therefore, training nurses, in addition to increasing knowledge nurse, has a major impact on health and quality of life for patients and improving the quality of care.ca_ES
dc.format.extent58 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTrastorns de la deglucióca_ES
dc.subjectResidències geriàtriquesca_ES
dc.subjectValoració de la disfàgiaca_ES
dc.subject.otherTrastorns de la deglucióca_ES
dc.subject.otherPersones grans -- Alimentacióca_ES
dc.subject.otherResidències de persones gransca_ES
dc.titleAbordatge del diagnòstic de la disfagia orofaringea en les persones grans institucionalitzades: Programa de formació per als professionals de la salutca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd