Now showing items 1-1 of 1

    • Estudi de l'estructura temporal del combat de judo 

      Castarlenas, J. Ll.; Planas i Anzano, Antoni (Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC), 1997)
      El present treball pretén ser una aportació al món de l'entrenament del judo, ja que com que descobrim alguns aspectes de l'estructura temporal dels combats, es podran tenir orientacions més clares en el moment d'organitzar ...