Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c) Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2000
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2000