Show simple item record

dc.contributor.authorBatalla, Ramon J.
dc.contributor.authorSala, Maria
dc.date.accessioned2017-05-29T17:36:58Z
dc.date.available2017-05-29T17:36:58Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0567-7505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/59736
dc.description.abstractA study of hydrochemical characteristics of the Arbúcies river (a seminatural mediterranean basin) has been undertaken during 1991. Mean solute yield for each on has been determined using the correlation curves between discharge and concentration, and the flow duration curve. The hydrochemical budget of the Arbúcies drainage basin shows that the basin is a net source for all the elements. The cationic denudation rate obtained in this granitic basin is 5.24 keq/ha/year. This high rate is due to the intensive chemical weathering of the granodionte, that delivers an important amount of cations which will release to be transported. The results demostrate clearly the strength of lithological control on stream loads, particulary on the dissolved component.ca_ES
dc.description.abstractEs presenta un balanç hidroquímic de la riera d'Arbúcies, una conca rnediterrania semi-natural, després del primer any de monitorització. La producció anual de material dissolt per a cadascun dels ions, s'ha determinat utilitzant les corbes de correlació entre fluxe i concentració, i la taula de freqüència de cabals. El balanç químic de la riera d'Arbúcies mostra que tots els elements presenten un balanç positiu, fet que demostra que l'exportació neta positiva ha de provenir de fonts internes al sistema. La taxa de de denudació catiònica obtinguda és de 5,24 keq/ha/any, en constrast amb les taxes inferiors obtingudes en conques sobre pisarres i filites. Això és degut a la intensa meteorització química de la granodiorita, que allibera gran quantitat de cations i els deixa en situació de ser transportats. Aquest fet és conseqüència de les elevades temperatures i I'alta disponibilitat hídrica al llarg de l'any en aquesta conca. Des d'un punt de vista geomorfològic es demostra la importancia fonamental del control litològic en la càrrega de sediment dels rius, particularment sobre la part en dissolucióca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherInstitut de Ciències de la Terra "Jaume Almera"ca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a http://revistes.ub.edu/index.php/ActaGeologica/article/view/5034/6707ca_ES
dc.relation.ispartofActa geológica hispánica, 1993, vol. 28, núm. 1, p. 55-64ca_ES
dc.rights(c) Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera", 1993ca_ES
dc.subjectBalanç hidroquímicca_ES
dc.subjectMeteorització químicaca_ES
dc.subjectCarga en dissolucióca_ES
dc.subjectTaxa de denudació catiònicaca_ES
dc.subjectControl litològicca_ES
dc.subjectHydrochemical budgetca_ES
dc.subjectChemical weatheringca_ES
dc.subjectDissolved loadca_ES
dc.subjectCationic denudation rateca_ES
dc.subjectLithological controlca_ES
dc.subject.otherAigua -- Químicaca_ES
dc.subject.otherMeteorització (Geomorfologia)ca_ES
dc.subject.otherGeologiaca_ES
dc.titleBalanç hidroquímic d'una conca mediterrània en estat seminatural : el cas de La Riera d'Arbúciesca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.identifier.idgrec004456
dc.type.versionpublishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record