Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c) Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) i els autors, 2017
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) i els autors, 2017