The following license files are associated with this item:

cc-by-nc-nd (c) Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) i els autors, 2017
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) i els autors, 2017