Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc (c) Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, 2012
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc (c) Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, 2012