Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-sa (c) Asociación Española para el Estudio del Cuaternario y la Sociedad Española de Geomorfología, 2007
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-sa (c) Asociación Española para el Estudio del Cuaternario y la Sociedad Española de Geomorfología, 2007