Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. 2009
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. 2009