Users of this system, can login to view this document.

Login

El text complet d'aquest document no es troba disponible per motius relacionats amb la política editorial. Introduïu la següent informació per demanar una còpia del document a l'autor/autors

Multidetection of urinary ochratoxin A, deoxynivalenol and its metabolites: pilot time-course study and risk assessment in Catalonia, Spain

Aquesta adreça electrònica s'utilitzarà per enviar el document.