Users of this system, can login to view this document.

Login

El text complet d'aquest document no es troba disponible per motius relacionats amb la política editorial. Introduïu la següent informació per demanar una còpia del document a l'autor/autors

Developmental and Tissue-Specific Involvement of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-α in the Control of Mouse Uncoupling Protein-3 Gene Expression

Aquesta adreça electrònica s'utilitzarà per enviar el document.