Users of this system, can login to view this document.

Login

El text complet d'aquest document no es troba disponible per motius relacionats amb la política editorial. Introduïu la següent informació per demanar una còpia del document a l'autor/autors

Cloning and functional characterization of the maize carotenoid isomerase and β-carotene hydroxylase genes and their regulation during endosperm maturation

Aquesta adreça electrònica s'utilitzarà per enviar el document.