Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc, (c) de l'edició: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família, 2015
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc, (c) de l'edició: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família, 2015